Update voorbeeldportefeuille 30/09/2020: niet coronaproof, maar toch... 

Volledig coronaproof is de voorbeeldportefeuille zeker niet. Daar was moeilijk ontkomen aan. Niettemin hoor je mij niet klagen. Sinds het begin van het jaar tot 30 september daalde de waarde met 9%. Niet prettig natuurlijk, maar vergeleken met de Bel20 (-18,2%) komen we goed weg. Sinds de vorige kwartaalupdate gaf de voorbeeldportefeuille 1,3% prijs, de Bel20 boerde 2,8% achteruit.
Sinds de start van de portefeuille eind 2017 bedraagt het rendement op jaarbasis van de voorbeeldportefeuille +4,4%. Dit tegenover een daling op jaarbasis van de Bel20 met -7,2%.

 

Update bedrijfsnieuws

Ackermans & van Haaren (Investeringsmaatschappij opgenomen in de BEL20 beursindex, de twintig grootste ‘Belgische’ bedrijven genoteerd op de beurs) is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren, namelijk Marine Engineering & Contracting, Private Banking, ‘Vastgoed & seniorenzorg’ en tenslotte ‘Energie’. De groep beschikt over een uitstekend management en heeft in het verleden aangetoond echt waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.

Ackermans kwam terug op de beslissing om geen dividend uit te keren. We mogen dus dit jaar nog rekenen op 2,32 euro bruto. Ackermans (-4%) kon hier evenwel niet van profiteren en de koers gleed verder af richting boekwaarde (105,4 euro). Wie de voorbeeldportefeuille wil volgen en nog geen aandelen Ackermans in portefeuille heeft, mag ons inziens nu kopen.

GBL (eveneens opgenomen in de BEL20 beursindex) is gediversifieede groep (holding) belegd in industrie- en dienstenbedrijven. De strategische (lange-termijn) deelnemingen zijn goed voor 75% tot 80% van de portefeuille en omvatten Imerys (wereldleider in gespecialiseerde mineralen), Adidas (Europees leider in sportuitrusting), LafargeHolcim (wereldleider in cement en beton), SGS (grootste bedrijf ter wereld op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering), Pernod Ricard (2de grootste sterke drankengroep) en Umicore (gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage van kostbare metalen).

GBL publiceert wekelijks de intrinsieke waarde op de website (www.gbl.be) en op op 25/9 bedroeg die 110,33 euro wat de onderwaardering op 30% brengt. De onderwaardering van GBL was wat te hoog geworden en de koers dikte het voorbije kwartaal met 4% aan. Dit ondanks het feit dat er voor 2020 een dividendverlaging tot 2,5 euro bruto in het vooruitzicht wordt gesteld (3,15 euro in 2019).

GIMV is een investeringsmaatschappij die een tijdelijk partnership aangaat met bedrijven met sterk groeipotentieel. GIMV focust op vier investeringsplatformen: bedrijven die een sterke visie hebben op de behoeften van de consument, bedrijven actief in de gezondheidszorg, bedrijven die groeien via technologische innovatie & productleiderschap en tenslotte bedrijven die zorgen voor een duurzamere en efficiëntere samenleving. GIMV noteert meestal rond zijn officiële intrinsieke waarde die steeds voorzichtig wordt geschat met een korting van 25% op de gemiddelde waardering van de sector. De meeste verkopen van deelnemingen gebeurden daarom tegen een prijs die hoger lag dan de intrinsieke waarde. GIMV streeft naar een jaarlijks portefeuille-rendement van minimaal 15% en realiseert dit veelal ook. Dit bedrijf biedt een aantrekkelijk dividendrendement.

Als gevolg van afboekingen op de portefeuille boekte Gimv in het boekjaar per einde maart een verlies. De ratio EV/Ebitda die toegepast wordt op de portefeuilleposities werd verlaagd van 8 naar 6,8. Voor de berekening van de boekwaarde past Gimv hier nog een korting op toe van 25%. Deze intrinsieke waarde kwam einde maart zo uit op 43,5. Er werd een ongewijzigd dividend van 2,5 euro uitgekeerd in de vorm van een keuzedividend. Dit dividend werd eind juni (29/6) geknipt. De koers van Gimv gaf in het derde kwartaal 7% prijs, maar CEO Koen Dejonckheere liet zich op de VFB-Happening erg optimistisch uit over de mogelijkheden van private equity.

Sofina (opgenomen in de BEL20 beursindex) is een gediversifieerde groep die steeds meer inzet op snelgroeiende bedrijven (private equity is goed voor 80% van de portefeuille). De dividendpolitiek van Sofina is in België uniek: jaarlijkse dividendverhogingen sinds de oprichting in 1956! 

Sofina blijktopgewassen tegen de coronaheisa. De portefeuille is voor 80% belegd in private equity en de holding blijkt een neus te hebben voor niet-genoteerde technologie. Op 14 mei keerde Sofina het dividend van 2,90 euro uit. Sofina verlaagt al 25 jaar het dividend niet. Ook in het derde kwartaal bleef Sofina flirten met recordkoersen. De holding schuift steeds meer op richting private equity en bouwde de beursgenoteerde belangen wat verder af. In de newsletter van juli lezen we dat de intrinsieke waarde op 30 juni 217 euro per aandeel bedroeg. Sofina noteert aldus met een overwaardering. 

TINC is een investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die infrastructuur realiseren en uitbaten. TINC’s portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid. TINC werd in 2015 geïntroduceerd op Euronext Brussel tegen 11 euro per aandeel. Mooi dividendrendement.

TINC wordt tot de coronabestendige aandelen gerekend en maakt deze reputatie waar. Aangezien deze infrastructuurholding belegd is in activiteiten die gereguleerd zijn en/of een strategische marktpositie hebben en het meestal gaat om lange termijn projecten/ overeenkomsten zijn de cashflows in principe vrij voorspelbaar. De daling van de elektriciteitsprijs zal mogelijk wel een negatieve impact hebben op de waardering van de wind- en zonneparken. Het dividend zal met 1 cent worden opgetrokken tot 0,51 euro waarvan 0,46 euro kapitaaluitkering en dus vrijgesteld van roerende voorheffing, en 0,05 regulier dividend.

KBC Ancora is een goedkopere manier om in KBC Groep te beleggen. Inderdaad, via deze monoholding, die alleen aandelen van KBC Groep bezit, beleg je momenteel in KBC Groep met 30% korting.

De ECB spoorde de banken aan dit jaar geen dividend uit te keren en het zou ons dan ook verwonderen dat KBC in oktober het dividend zou uitkeren. Ook voor KBC Ancora dus geen dividend. De onderwaardering van KBC Ancora bedraagt momenteel 31%. Met een CET1-ratio van 16,3% (het dubbele van vereist) beschikt KBC over een stevige kapitaalbuffer. De ‘slechte kredieten’ zullen in het volgende jaar (of jaren) ongetwijfeld hun sporen nalaten. En bankaandelen zijn op dit ogenblik uit de beleggersgunst. 

Atenor is een vastgoedontwikkelaar, gespecialiseerd in grote stadsprojecten in België, Luxemburg, Frankrijk, Hongarije en Roemenië. De groep is al langer goed gepositioneerd in Centraal-Europa. Atenor heeft twee fundamentele trends die in zijn voordeel spelen. Enerzijds is er de bevolkingsaangroei, vooral geconcentreerd in steden, waardoor er meer woningen nodig zijn. Anderzijds is er de aanhoudende vraag naar nieuwe en efficiëntere kantoorruimtes. Atenor heeft een voorzichtige politiek van geleidelijk stijgende dividenduitkeringen.

Bij Atenor lopen de zaken blijkbaar min of meer door ‘as usual’. De coronacrisis had tot hiertoe slechts een beperkte impact hoewel het niet uitgesloten is dat bepaalde projecten en dossiers vertraging oplopen. Vorig jaar steeg de nettowinst met 7,39% tot 7,08 euro per aandeel. Dankzij het groot aantal projecten (28-tal) vertonen de resultaten van Atenor minder schommelingen dan vroeger. Het dividend, dat met 5% werd verhoogd tot 2,31 euro, werd op 27 april uitgekeerd. Atenor zette in het derde kwartaal zijn eerste stappen in Nederland en breidde de activiteiten in Düsseldorf verder uit.

Elia staat in voor de elektriciteitstransmissie in België en het noordoosten van Duitsland en wordt vergoed op basis van het geïnvesteerd bedrag in de facto hoogspanningsverbindingen. De groep beheert meer dan 18.000 km hoogspanningsverbindingen, voorziet meer dan 30 miljoen gebruikers van stroom en behoort in Europa tot de Top 5.

Elia is qua beleggingsprofiel een beetje vergelijkbaar met TINC. Elia verwacht geen materiële impact op de resultaten van de coronacrisis. Elia keerde op 28 mei het dividend van 1,69 euro uit. De koers was in het eerste halfjaar wel wat fors opgelopen en gaf in het derde kwartaal 12% prijs

Miko is bekend van de Miko koffie en de plastiekverpakkingen voor de voedingsindustrie roomijs, margarine,…). Het bedrijf is familiaal, goed en voorzichtig geleid.

Miko stond geboekt als een bedrijf met een voorspelbare cashflow dat slechts een derde van zijn winst uitkeerde. Maar dat is natuurlijk buiten deze uitzonderlijke omstandigheden gerekend. Voor de ‘plastic’activiteiten is er niet meteen een probleem maar ‘corona’ maant Miko wel tot voorzichtigheid aan omdat het een onmiddellijke invloed heeft op de koffie-service-activiteiten. De horeca werd immers buitengewoon hard getroffen terwijl heel wat kantoren gesloten waren (thuiswerk). Miko schrapte het dividend. Het bedrijf stelt zich niettemin opportunistisch op en maakt van de crisis gebruik om overnames op te speuren.

Ageas is een verzekeraar die zowel actief is in levens- als schadeverzekeringen. Ageas focust zich op de regio's waar het een belangrijke rol kan spelen. De voorbije jaren werd vooral een sterke groei opgetekend in Azië.

Ageas (+11%) bood tegengewicht. Het eerste halfjaar was beter dan verwacht voor de verzekeraar maar belangrijker voor de koersopstoot was ongetwijfeld het nieuws dat Ageas alsnog het eerder aangekondigde dividend over 2019 zal uitkeren. Er komt dus 2,38 euro bruto bij, want in het voorjaar bleef de uitkering beperkt tot 0,27 euro. Ageas kreeg in het voorbije kwartaal ook een speculatief tintje aangezien een groep onder de naam ‘BE Group’ een bod uitbracht. Ageas wees het onmiddellijk af, maar over de modaliteiten blijven we in het ongewisse.

iShares Core S&P500 UCITS ETF USD Acc (EUR). Deze ETF (Exchange Traded Fund of beursgenoteerd fonds) noteert op Euronext Amsterdam in euro en volgt nauwkeurig de evolutie van de S&P500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex. Dividenden worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Hierdoor bespaar je de 30% Belgische roerende voorheffing op je belegging in de Amerikaanse beurs. De jaarlijkse kosten van dit beursgenoteerd indexfonds blijven beperkt tot 0,07%. Heel aanvaardbaar voor startende (en andere) beleggers! TICKER: CSPX

 

Over heel het jaar 2019 (dividenden die in 2020 werden/worden uitbetaald) zullen we in totaal 731,61 euro aan brutodividenden cashen. Ietsje te weinig om volop te profiteren van de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden tot 812 euro. Dat komt omdat KBC Ancora en Miko het dividend schrapten.

De voorbeeldportefeuille werd samengesteld eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar. Dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. We laten wel regelmatig de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod laten komen. We begonnen met 20.000 euro en de beginwaarde van de aandelen met dividenduitkering was 18.766 euro. Met deze portefeuille geniet u ook van de vrijstelling van roerende voorheffing. Voor de dividenden die dit jaar worden uitgekeerd (inkomstenjaar 2020, aangifte 2021) wordt het bedrag verhoogd tot 812 euro. Dankzij die vrijstelling is het netto dividendrendement van de voorbeeldportefeuille 2,9% (= brutodividendrendement).

De  samenstelling van de portefeuille ziet er als volgt uit:

Aantal

Bedrijven

Koers

Huidige waarde

K/W

K/IW

Div.

Dividend

Rendement

eind' 17

30/09/2020

14

Ackermans & van H.

145,15

110,70

1.549,8

 

92%

0

0%

22

GBL

89,99

76,98

1.693,6

 

73%

3,15

4,4%

45

Gimv

50,52

47,85

2.153,3

 

103%

2,50

5,3%

15

Sofina

131,15

233,00

3.495,0

 

107,3%

2,90

1,6%

166

TINC

12,56

13,45

2.141,40

 

110%

0,51

4,1%

44

KBC Ancora

 52,49 

26,86 

1.181,8 

 

69% 

0

0% 

46

Atenor

46,99

58,20

2.677,20

8,2

 

2,31

3,6%

43

Elia

47,90

85,20

3.663,6

18,8

 

1,69

2,1%

17

Miko

122,90

95,00

1.615,00

27,1

 

0

0%

 80

Ageas (*)

 40,67

 34,86

 2.788,8

 8,5

 

2,65 

 5,8%

 

Totaal aandelen met dividend

23.430,08

 

 

656,96

2,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

iShares Core S&P500

215,03

274,05

1.370,25

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

158,86

466,10

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

25.266,43

 

 

656,96

2,6%

Huidige waarde = Aantal x Koers (afgerond tot een geheel getal)

K/W     = Koers/Winst per aandeel; geeft weer hoeveel keer we de winst van het afgelopen boekjaar betalen.

K/IW   = Koers/Intrinsieke Waarde;geeft weer hoe sterk de koers onder of boven de intrinsieke waarde (echte waarde) per aandeel van de holding staat. Hoger dan 100%: overwaardering. Lager dan 100%: onderwaardering.

Div.      =  brutodividend per aandeel over 2019

Rend.   = dividendrendement = brutodividend / koers van het aandeel

(*): opgenomen op basis van koers 31/01/2019 (60 stuks) en 01/04/2020 (20 stuks)