Update voorbeeldportefeuille 30/06/2020: Sofina blinkt uit

 De waarde van de voorbeeldportefeuille herstelde in het tweede kwartaal met 6%. De prestaties van de verschillende aandelen waren niettemin sterk uiteenlopend. Ageas (-17%) viel uit de toon terwijl ook Atenor (-13%) lager werd gewezen. Dat laatste had ook wel te maken met de kapitaalverhoging die recent werd doorgevoerd. Aan het andere uiteinde vinden we de sterke prestatie van Sofina (+26%). De Bel20 herstelde in het tweede kwartaal met liefst 15,6%.
Dat de portefeuille minder herstelde, heeft alles te maken met de lagere volatiliteit van de portefeuille. In het eerste kwartaal daalde deze immer met slechts 13% tegenover -27% voor de Bel20. In het eerste halfjaar ging er per saldo 7,9% af van de waarde van de voorbeeldportefeuille. De Bel20 gaf 15,2% prijs. En sedert de start eind 2017 bedraagt het rendement van de voorbeeldportefeuille nog steeds 5,5% op jaarbasis.
(-6,6% voor Bel20).

 

Update bedrijfsnieuws

Ackermans & van Haaren (Investeringsmaatschappij opgenomen in de BEL20 beursindex, de twintig grootste ‘Belgische’ bedrijven genoteerd op de beurs) is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren, namelijk Marine Engineering & Contracting, Private Banking, ‘Vastgoed & seniorenzorg’ en tenslotte ‘Energie’. De groep beschikt over een uitstekend management en heeft in het verleden aangetoond echt waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.

Bij Ackermans & van Haaren, dat vorig jaar nog recordcijfers publiceerde, zal de winst dit jaar dalen. In de kwartaalupdate stelde Ackermans & van Haaren evenwel dat het toch op een aanzienlijke nettowinst rekent voor dit jaar, het orderboek in de bouw- en bagger relatief goed gevuld blijft en er een aanzienlijke instroom is van beheerde vermogens bij Delen en Bank van Breda. Op aangeven van de ECB is de kans klein dat de bankgroepen dit jaar nog een dividend zullen uitkeren. Tot slot willen we nog vermelden dat Ackermans in april een kwart miljoen aandelen Sipef bijkocht waardoor het belang steeg tot 34,7%.

GBL (eveneens opgenomen in de BEL20 beursindex) is gediversifieede groep (holding) belegd in industrie- en dienstenbedrijven. De strategische (lange-termijn) deelnemingen zijn goed voor 75% tot 80% van de portefeuille en omvatten Imerys (wereldleider in gespecialiseerde mineralen), Adidas (Europees leider in sportuitrusting), LafargeHolcim (wereldleider in cement en beton), SGS (grootste bedrijf ter wereld op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering), Pernod Ricard (2de grootste sterke drankengroep) en Umicore (gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage van kostbare metalen).

GBL publiceert wekelijks de intrinsieke waarde op de website (www.gbl.be) en op 26 juni stond daar 107,3 euro, een 10-tal euro hoger dan bij de vorige update. Op 5 mei werd het dividend van 3,15 euro geknipt. De onderwaardering is opgelopen tot 30% en dat is vrij hoog. GBL heeft een erg transparante portefeuille met vooral beursgenoteerde aandelen en dat speelt de groep nu parten. Wat het dividend voor volgend jaar betreft (over 2020 dus) geeft GBL pas een indicatie na de derde kwartaalresultaten. Aangezien een aantal van de participaties van GBL het dividend schrapte, is de kans niet gering dat ook GBL het dividend volgend jaar verlaagt. Tot slot kregen de aandeelhouders van Pargesa per aandeel Pargesa 0,93 aandelen GBL. Goed voor de verhandelbaarheid van GBL, maar misschien zaten bepaalde vermogensbeheerders plots met teveel aandelen GBL.

GIMV is een investeringsmaatschappij die een tijdelijk partnership aangaat met bedrijven met sterk groeipotentieel. GIMV focust op vier investeringsplatformen: bedrijven die een sterke visie hebben op de behoeften van de consument, bedrijven actief in de gezondheidszorg, bedrijven die groeien via technologische innovatie & productleiderschap en tenslotte bedrijven die zorgen voor een duurzamere en efficiëntere samenleving. GIMV noteert meestal rond zijn officiële intrinsieke waarde die steeds voorzichtig wordt geschat met een korting van 25% op de gemiddelde waardering van de sector. De meeste verkopen van deelnemingen gebeurden daarom tegen een prijs die hoger lag dan de intrinsieke waarde. GIMV streeft naar een jaarlijks portefeuille-rendement van minimaal 15% en realiseert dit veelal ook. Dit bedrijf biedt een aantrekkelijk dividendrendement.

Als gevolg van afboekingen op de portefeuille boekte Gimv in het boekjaar per einde maart een verlies. De ratio EV/Ebitda die toegepast wordt op de portefeuilleposities werd verlaagd van 8 naar 6,8. Voor de berekening van de boekwaarde past Gimv hier nog een korting op toe van 25%. Deze intrinsieke waarde kwam einde maart zo uit op 43,5. Er wordt wel een ongewijzigd dividend van 2,5 euro uitgekeerd, maar nu in de vorm van een keuzedividend. Dit dividend werd eind juni (29/6) geknipt.

Sofina (opgenomen in de BEL20 beursindex) is een gediversifieerde groep die steeds meer inzet op snelgroeiende bedrijven (private equity is goed voor 80% van de portefeuille). De dividendpolitiek van Sofina is in België uniek: jaarlijkse dividendverhogingen sinds de oprichting in 1956! 

Sofina stoomde door op zijn elan en bleek stevig opgewassen tegen de coronaheisa. De portefeuille is voor 80% belegd in private equity en de holding blijkt een neus te hebben voor niet-genoteerde technologie. Door de sterke koersprestatie noteert het aandeel nu met een overwaardering van 20%. We kijken uit naar de newsletter die op 22 juli wordt gepubliceerd. Topman Harold Boël maakte van de topkoersen gebruik om 10.000 aandelen te verzilveren, goed voor zowat 2,5 mln. euro. Op 14 mei keerde Sofina het dividend van 2,90 euro uit. Sofina verlaagt al 25 jaar het dividend niet.

TINC is een investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die infrastructuur realiseren en uitbaten. TINC’s portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid. TINC werd in 2015 geïntroduceerd op Euronext Brussel tegen 11 euro per aandeel. Mooi dividendrendement.

TINC wordt tot de coronabestendige aandelen gerekend en maakt deze reputatie waar. Aangezien deze infrastructuurholding belegd is in activiteiten die gereguleerd zijn en/of een strategische marktpositie hebben en het meestal gaat om lange termijn projecten/ overeenkomsten zijn de cashflows in principe vrij voorspelbaar. De daling van de elektriciteitsprijs zal mogelijk wel een negatieve impact hebben op de waardering van de wind- en zonneparken. Het dividend zal met 1 cent worden opgetrokken tot 0,51 euro.

KBC Ancora is een goedkopere manier om in KBC Groep te beleggen. Inderdaad, via deze monoholding, die alleen aandelen van KBC Groep bezit, beleg je momenteel in KBC Groep met 30% korting.

De ECB spoorde de banken aan dit jaar geen dividend uit te keren en het zou ons dan ook verwonderen dat KBC in oktober het dividend zou uitkeren. Ook voor KBC Ancora dus geen dividend. De onderwaardering van KBC Ancora bedroeg op 1 juli een hoge 36%. Met een CET1-ratio van 16,3% (het dubbele van vereist) beschikt KBC over een stevige kapitaalbuffer. De ‘slechte kredieten’ zullen in het volgende jaar (of jaren) ongetwijfeld hun sporen nalaten. Over het eerste kwartaal kon KBC net niet uit het rood blijven als gevolg van provisies voor slechte kredieten, waarde-aanpassingen als gevolg van lagere aandelenmarkten…

Atenor is een vastgoedontwikkelaar, gespecialiseerd in grote stadsprojecten in België, Luxemburg, Frankrijk, Hongarije en Roemenië. De groep is al langer goed gepositioneerd in Centraal-Europa. Atenor heeft twee fundamentele trends die in zijn voordeel spelen. Enerzijds is er de bevolkingsaangroei, vooral geconcentreerd in steden, waardoor er meer woningen nodig zijn. Anderzijds is er de aanhoudende vraag naar nieuwe en efficiëntere kantoorruimtes. Atenor heeft een voorzichtige politiek van geleidelijk stijgende dividenduitkeringen.

Bij Atenor lopen de zaken blijkbaar min of meer door ‘as usual’. De coronacrisis had tot hiertoe slechts een beperkte impact hoewel het niet uitgesloten is dat bepaalde projecten en dossiers vertraging oplopen. Vorig jaar steeg de nettowinst met 7,39% tot 7,08 euro per aandeel. Dankzij het groot aantal projecten (28-tal) vertonen de resultaten van Atenor minder schommelingen dan vroeger. Het dividend, dat met 5% werd verhoogd tot 2,31 euro, werd op 27 april uitgekeerd.

Elia staat in voor de elektriciteitstransmissie in België en het noordoosten van Duitsland en wordt vergoed op basis van het geïnvesteerd bedrag in de facto hoogspanningsverbindingen. De groep beheert meer dan 18.000 km hoogspanningsverbindingen, voorziet meer dan 30 miljoen gebruikers van stroom en behoort in Europa tot de Top 5.

Elia is qua beleggingsprofiel een beetje vergelijkbaar met TINC. Elia verwacht geen materiële impact op de resultaten van de coronacrisis. Elia keerde op 28 mei het dividend van 1,69 euro uit.

Miko is bekend van de Miko koffie en de plastiekverpakkingen voor de voedingsindustrie roomijs, margarine,…). Het bedrijf is familiaal, goed en voorzichtig geleid.

Miko stond geboekt als een bedrijf met een voorspelbare cashflow dat slechts een derde van zijn winst uitkeerde. Maar dat is natuurlijk buiten deze uitzonderlijke omstandigheden gerekend. Voor de ‘plastic’activiteiten is er niet meteen een probleem maar ‘corona’ maant Miko wel tot voorzichtigheid aan omdat het een onmiddellijke invloed heeft op de koffie-service-activiteiten. De horeca werd immers buitengewoon hard getroffen terwijl heel wat kantoren gesloten waren (thuiswerk). Miko schrapte het dividend.

Ageas is een verzekeraar die zowel actief is in levens- als schadeverzekeringen. Ageas focust zich op de regio's waar het een belangrijke rol kan spelen. De voorbije jaren werd vooral een sterke groei opgetekend in Azië.

De eerste kwartaalcijfers van Ageas lagen min of meer in lijn van de verwachtingen maar CEO Bart De Smet stelde wel dat het niet zeker is dat winstdoelstelling van 850 à 950 mln. euro zal worden gehaald. Dit vooral als gevolg van afwaarderingen. In Azië blijft Ageas verrassend sterk presteren maar het VK liet het volledig afweten. Ageas knipte op 2 juni een klein dividend van 0,27 euro en hoopt het (slot)dividend in het najaar te kunnen uitkeren. Ageas zet ook het inkoopprogramma van eigen aandelen verder. Corona biedt ook overnamekansen. Recent liet de verzekeraar weten het belang in de Indische joint venture IDBI Federal Life te willen opdrijven. Om een signaal te geven kochten we eind maart 20 aandelen Ageas bij tegen de koers 33,56 euro. Of voor een bedrag van 671,20 euro. Deze transactie brengen we nu in rekening.

iShares Core S&P500 UCITS ETF USD Acc (EUR). Deze ETF (Exchange Traded Fund of beursgenoteerd fonds) noteert op Euronext Amsterdam in euro en volgt nauwkeurig de evolutie van de S&P500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex. Dividenden worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Hierdoor bespaar je de 30% Belgische roerende voorheffing op je belegging in de Amerikaanse beurs. De jaarlijkse kosten van dit beursgenoteerd indexfonds blijven beperkt tot 0,07%. Heel aanvaardbaar voor startende (en andere) beleggers! TICKER: CSPX

 

Het totaal van dividenden dat we dit jaar mogen verwachten is 656,96 euro. Hierbij gaan we ervan uit dat Ageas het (slot)dividend alsnog betaalt. Om optimaal gebruik te maken van de vrijstelling van RV mag dit oplopen tot 812 euro. Wie nog niet mee is met deze portefeuille, kan van de huidige correctie gebruik maken om stilaan en wat gespreid in te stappen. We zouden beginnen met de ‘veiliger’ aandelen TINC en Atenor, die beide het dividend verhoogden. En waarom ook niet Ageas.

De voorbeeldportefeuille werd samengesteld eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar. Dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. We laten wel regelmatig de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod laten komen. We begonnen met 20.000 euro en de beginwaarde van de aandelen met dividenduitkering was 18.766 euro. Met deze portefeuille geniet u ook van de vrijstelling van roerende voorheffing. Voor de dividenden die dit jaar worden uitgekeerd (inkomstenjaar 2020, aangifte 2019) wordt het bedrag verhoogd tot 812 euro. Dankzij die vrijstelling is het netto dividendrendement van de voorbeeldportefeuille 2,6% (= brutodividendrendement).

De return op jaarbasis (koersstijgng + dividend) van de modelportefeuille sinds de start komt op 5,5%. De Bel20 daalde met 6,6% op jaarbasis. 

De  samenstelling van de portefeuille ziet er als volgt uit:

Aantal

Bedrijven

Koers

Huidige waarde

K/W

K/IW

Div.

Rendement

eind' 17

30/06/2020

14

Ackermans & van H.

145,15

114,80

1.607,20

 

104%

0

0%

22

GBL

89,99

74,68

1.642,96

 

73%

3,15

4,4%

45

Gimv

50,52

51,20

2.304,00

 

103%

2,50

5,3%

15

Sofina

131,15

235

3.525,00

 

98%

2,90

1,6%

166

TINC

12,56

12,90

2.141,40

 

105%

0,51

4,1%

44

KBC Ancora

 52,49 

30,28 

1.332,32 

 

70% 

0

0% 

46

Atenor

46,99

56,20

2.585,20

9,1

 

2,31

3,6%

43

Elia

47,90

96,6

4.153,80

17,5

 

1,66

2,1%

17

Miko

122,90

95,00

1.615,00

15,9

 

0

0%

 80

Ageas (*)

 40,67

 31,54

 2.523,20

 9,2

 

2,20 

 5,8%

 

Totaal aandelen met dividend

23.430,08

 

 

656,96

2,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

iShares Core S&P500

215,03

274,05

1.370,25

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

158,86

466,10

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

25.266,43

 

 

656,96

2,6%

Huidige waarde = Aantal x Koers (afgerond tot een geheel getal)

K/W     = Koers/Winst per aandeel; geeft weer hoeveel keer we de winst van het afgelopen boekjaar betalen.

K/IW   = Koers/Intrinsieke Waarde;geeft weer hoe sterk de koers onder of boven de intrinsieke waarde (echte waarde) per aandeel van de holding staat. Hoger dan 100%: overwaardering. Lager dan 100%: onderwaardering.

Div.      =  brutodividend per aandeel over 2019

Rend.   = dividendrendement = brutodividend / koers van het aandeel

(*): opgenomen op basis van koers 31/01/2019 (60 stuks) en 01/04/2020 (20 stuks)