Open een rekening bij een bank of een wisselagent (een “broker”) en stort daar geld op. Je kan kiezen voor een goedkope bank of broker. De tarieven kan je makkelijk vergelijken op www.brokertarieven.be. Online transactieplatformen zijn goedkoper dan aandelen-transacties bij de traditionele grootbanken. Werk je toch met een grootbank, doe het dan via internet. De tarieven zijn dan 25 tot 50% goedkoper.  

De bank of broker zal je eerst een vragenlijst laten invullen. Antwoord duidelijk overal dat je aandelen kent en in aandelen wil beleggen. Besef dat de bank/broker minder verdient wanneer klanten aandelen verkiezen boven bijvoorbeeld beleggingsfondsen en daarom je liever die laatste zullen verkopen. Voor je aankopen werk je best met een limietorders. Hierbij wordt het aandeel enkel aangekocht als de koers lager is of gelijk is aan de limietkoers. Doe dat ook zo bij verkooporders. Je aandelen worden dan pas verkocht als de verkoopprijs gelijk is aan of hoger ligt dan de limietkoers. Je geeft dus op hoeveel je minimum wil krijgen.