Op dividenden van buitenlandse vennootschappen betaalt u voorheffing in het buitenland én wordt vervolgens 30% voorheffing ingehouden in België. Door toepassing van dubbel-belastingverdragen kan u die buitenlandse voorheffing beperken tot het verdragstarief van 15%. De buitenlandse voorheffing verandert dan als volgt:

Tarief zonder verdrag  Tarief met verdrag
Canada 25,00%  15,00%
Duitsland 26,375% 15,00%
Frankrijk 30,00% 12,80%
Luxemburg 15,00% 15,00%
Nederland 15,00% 15,00%
Verenigde Staten 30,00% 15,00%
Zwitserland 35,00% 15,00%

Finland                 30,00%                     15,00%

In essentie zijn er twee systemen - ‘relief at source’ en ‘tax reclaim’ - om van het verlaagd tarief te genieten.

  • ‘Relief at source’ = onmiddellijke toepassing van het verlaagd tarief van 15% mits ondertekening bij uw bank/wisselagent van een verklaring dat u belastingplichtige bent in België.
  • ‘Relief at source’-landen: Australië, Canada, Finland, Frankrijk, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Servië, Verenigde Staten en Zweden.
  • ‘Relief at source’ kunt u enkel zelf opstarten voor Canada, Frankrijk en de V.S. Hiertoe moet u vooraf en tijdig volgende formulieren invullen en naar de buitenlandse fiscale administratie sturen:
    • Frankrijk: formulier Nr. 276 Conv. (klik hier)  laten afstempelen door uw lokaal belastingkantoor.
    • Canada: gebruik formulier NR301 (www.cra-arc.gc.ca)
    • V.S.: gebruik formulier W-8BEN  (klik hier)
  • ‘Tax reclaim’: na dividenduitkering de te veel betaalde buitenlandse voorheffing terugvorderen kunt u zelf doen met volgende formulieren:

Teruggave of verlaging Franse bronheffing

Het formulier dat u dient te gebruiken om te kunnen genieten van de verlaagde Franse bronfheffing van 12,8% is het formulier "276 - Conv.". Dit kan u aanvragen bij uw belastingkantoor. Wij plaatsten het ook op onze website. Klik hier.

Dergelijk attest kan niet voor 3 maar slechts voor 1 jaar worden afgeleverd.

U zou de twee delen (1 voor de Franse, 1 voor de Belgische Administratie), zo veel als u kan, dienen in te vullen en deze naar uw bevoegd belastingkantoor sturen (per mail of post): Zoek uw belastingkantoor Vermeld in uw mail of brief ook dat het gaat om een woonplaatsattest om te kunnen genieten van de verlaagde Franse bronheffing.

Dit kantoor zal u het attest ondertekend en gestempeld terugsturen en dient u vervolgens te bezorgen aan uw beursvenootschap. (online)broker.

Opgelet: Bij elke communicatie met uw belastingkantoor uw rijksregisternummer vermelden. Zoniet wordt u onmiddellijk terug gewezen.