Op dividenden van buitenlandse vennootschappen betaalt u voorheffing in het buitenland én wordt vervolgens 30% voorheffing ingehouden in België. Door toepassing van dubbel-belastingverdragen kan u die buitenlandse voorheffing beperken tot het verdragstarief van 15%. De buitenlandse voorheffing verandert dan als volgt:

Tarief zonder verdrag  Tarief met verdrag
Canada 25,00%  15,00%
Duitsland 26,375% 15,00%
Frankrijk 25,00% 12,80%
Luxemburg 15,00% 15,00%
Nederland 15,00% 15,00%
Verenigde Staten 30,00% 15,00%
Zwitserland 35,00% 15,00%

Finland                 35,00%                     15,00%
Zweden                30,00%                     15,00%
Noorwegen           25,00%                      15,00%

In essentie zijn er twee systemen - ‘relief at source’ en ‘tax reclaim’ - om van het verlaagd tarief te genieten.

  • Relief at source’ = onmiddellijke toepassing van het verlaagd tarief van 15% mits insturen van het benodigde document aan je broker.
  • ‘Tax reclaim’: na dividenduitkering de te veel betaalde buitenlandse voorheffing terugvorderen.

Welk systeem kan worden toegepast is afhankelijk van het land. 

‘Relief at source’-landen zijn onder meer Australië, Canada, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Verenigde Staten en Zweden.

Voor de Verenigde Staten hoeft je niets te doen. Hier wordt het verdragstarief automatisch toegepast. Voor de andere landen moet je wel de nodige documenten ondertekend bezorgen aan je broker. 
Let op: niet alle brokers verlenen dezelfde dienstverlening. Bij de 'Goedkope' brokers is de dienstverlening wat dat betreft vaak onbestaande. Hou ook rekening met eventuele kosten. Informeer je dus goed. 

‘Tax reclaim’: na dividenduitkering de te veel betaalde buitenlandse voorheffing terugvorderen; bijvoorbeeld Denemarken Form 06.003 EN en Duitsland. 

Maar Duitsland maakt het nog moeilijker:

- Je kan maar recupereren als je minstens 150 € aan dividenden ontvangt (PER POSITIE !!).

- Er is een kost van 100 € voor een document dat de broker moet opstellen (opnieuw per POSITIE). Je hebt dezelfde kost als je het door de broker laat doen.

Zie verder ook lezersvraag (onder Vorming / Faq: hoe dubbele roerende voorheffing Duitse aandelen verminderen)

Aanvraag document woonplaatsattest (nodig voor Frankrijk)

Voor het aanvragen van het 'Fiscaal woonplaatsattest 276 Conv.' is er geen schriftelijke communicatie met de administratie meer mogelijk.

Je dient de documenten (1 per land) online aan te vragen.en vervolgens te bezorgen aan je broker.

Hoe ga je hierbij tewerk?
- Ga naar www.myminfin.be
-Geef aan of het in eigen naam is (in your own name) of in naam van een vennootschap (in the name of a company). Meestal zal dat 'in eigen naam' zijn.
-Ga in het hoofdmenu naar 'Mijn Interacties'. 
-Vervolgens kies je voor 'Mijn aanvragen van attesten' - Nieuwe aanvraag
-In de lijst zoek je dan naar 'Fiscaal Woonplaatsattest in België 276 Conv.)
-Je selecteert het land waar het attest zal worden overhandigd (bv. Frankrijk voor Franse dividenden). 


Bijzonder ingewikkeld

Maar je merkt meteen dat de materie bijzonder complex en moeilijk blijft. Europa moet hier dringend sleutelen aan een oplossing. 

Een goed raad: voorkomen is beter dan genezen! Bij landen waar 'Relief at Source' mogelijk is (bijvoorbeeld Frankrijk), breng je documenten voor de toepassing van het vedragstarief best onmiddellijk in orde. Zo voorkom je dat je de bronheffing moet terugvorderen en vermijd je heel wat frustratie (verzoekschriften, bezwaarschriften...).

En opgelet:

-De tarieven kunnen wijzigen
-Bij sommige brokers verloopt de verlenging automatisch, bij andere niet
-Informeer achter eventuele kosten
-Regels en benodigde documenten kunnen wijzigen. We mogen het belang van een goede broker in deze materie niet onderschatten. Zelf procedures opstarten is vaak een onbegonnen zaak.