Aandelenbeleggingen zijn altijd lange-termijn beleggingen.
Beleg dus alleen met geld dat je 10 jaar kunt missen!

Met volgende basisregels bekom je een evenwichtige portefeuille:


1) Spreid je risico over 10 tot 15 aandelen uit verschillende sectoren

Al je eieren in 1 mand leggen is nooit slim. Best is om het risico te spreiden over de aandelen van 10 tot 15 verschillende bedrijven. Best is bovendien om per bedrijf ongeveer eenzelfde bedrag te beleggen.


2) Spreid je (aankoop)risico door heel geleidelijk die aandelen te kopen.

Als je alle aankopen op hetzelfde ogenblik doet, riskeer je te kopen wanneer de beurs in zijn geheel hoog gewaardeerd is. Door je aankopen te spreiden in de tijd koop je bij telkens verschillende waarderingen van de beurs. Hierdoor spreid je het risico om alleen aan dure koersen te kopen. Stel een ‘aankoopagenda’ op en hou u daar strikt aan. Bijvoorbeeld: beleg om de twee maanden, de 15de van de maand, eenzelfde bedrag.


3) Kies voor minder cyclische sectoren.

Hiermee kies je voor aandelen van bedrijven die een redelijk gelijkmatige groei kennen. Dat is bijvoorbeeld zo voor holdings. Dit zijn bedrijven die aandelen bezitten in andere bedrijven en meestal zelf geen goederen en diensten produceren. Zij bieden beleggers een goede risicospreiding. Andere voorbeelden van minder cyclische sectoren zijn elektriciteitsproducenten en –distributeurs, voeding en drank, verzorgingsproducten, huishoudproducten…


4) Kies voor bedrijven die jaarlijks een dividend uitkeren.

Op lange termijn vertegenwoordigen de ontvangen dividenden meer dan een derde van het totale rendement van aandelen. Dat 1/3de mag je niet laten liggen. Als de beurzen terugvallen, werkt het dividend bovendien een beetje zoals een parachute. Een aandeel met een brutorendement van 3% geeft bij een halvering van de koers (prijs van een aandeel) immers 6% dividendrendement. Dit hoge rendement zal meer kopers lokken en de koers dus ondersteunen.


5) Kies vooral aandelen van Belgische bedrijven.

Koop wat je kent! En Belgische bedrijven kan je het best leren kennen. Bovendien zal je zo enkel de 30% Belgische roerende voorheffing op dividenden betalen. Bij aandelen van buitenlandse bedrijven wordt eerst de buitenlandse roerende voorheffing afgehouden en daarna nog eens de 30% Belgische roerende voorheffing.