Verslag over de algemene vergadering van Engie

Een mooie kinepolis-“alike” zaal in de Parijse dokken met een kleine 500 “live” deelnemers en een pak meer online.


Speciaal welkom aan de leden van het Comité Consultatif des Actionnaires: Engie wil de kleine aandeelhouders meer au sérieux nemen, vandaar ook een VFB-vertegenwoordiging in die groep.

Na het “klassiek “beklemtonen van het Frans element werd de internationale rol onderstreept en werden als hoofdpunten aangehaald:
- De “nucleaire” deal met de Belgische regering die toelaat op termijn uit de nucleaire activiteit te gaan (zo werd het voorgesteld)
- De boost die men wil geven aan batterijen en de daarmee verbonden (elektrische) optimalisatie van het systeem


Binnen die optimalisatie en beheersing van de door de energietransitie gegenereerde flexibiliteit kwam de rol van GEMS in het businessmodel aan bod (zie hierover bijgaande “deep dive” video naar aanleiding van de resultaten 2023).
Video over Engie business model met Eric Bosman

Kortom, een algemene vergadering zonder veel verrassingen (en derisking en CO 2 voetafdruk als terugkomend thema), maar met openheid naar vragen en opmerkingen van de “kleine” aandeelhouder en “dus” van VFB.


Nog een laatste opmerking die ons “Belgen” moet interesseren ging over het soepeler transfereren van de “Electrabel cash” (eens de nucleaire deal afgewikkeld) naar de moedermaatschappij, een item dat ook bij BNP Fortis bijna jaarlijks terugkomt.

Eric Bosman