Verlaagde tarief 12,8% Franse bronheffing

OPGELET: een aantal belastingkantoren en leden meldden ons dat onderstaande procedure niet meer correct is. Wat ondertussen door BinckBank werd bevestigd. Er heerst, ook bij de belastingkantoren, nogal wat verwarring over het te gebruiken document. Document 276.03/48.2 bestaat niet meer. Er wordt nu ofwel verwezen naar Document 500FR of meer nog het document 276Conv. Hiermee zou u genieten van het verlaagde tarief van 15%. Dit formulier moet u worden bezorgd door uw financiële instelling en daarna worden opgestuurd naar uw belastingkantoor, die het controleert en u ondertekend terug bezorgt. Wij zullen contact opnemen met FOD Financiën om duidelijke en algemeen geldende richtlijnen terzake te krijgen. Van zodra we antwoord verkregen hebben, brengen we u hiervan op de hoogte.

Binnenkort breekt het dividendseizoen weer volop aan. Voor buitenlandse aandelen kan dat nogal eens tegenvallen. En dan denken we in de eerste plaats aan de dubbele roerende voorheffing op dividenden van Franse aandelen. Om ‘historische’ redenen hebben nogal wat Belgen bijvoorbeeld Engie en Total in portefeuille. Hoog tijd dus om uw papierwerk in orde te maken, zodat u ontsnapt aan de Franse bronheffing van 30% en kan genieten van het verlaagde tarief van 12,8%. Dat scheelt een slok op de borrel. Want nadien ‘terugvragen’ is vrijwel onbegonnen werk.

Van BinckBank kregen we een interessante mail in de inbox hoe u praktisch te werk gaan. Het vraagt hooguit 10 minuten van uw tijd om een mooie besparing te realiseren.

U kan genieten van het verlaagde tarief van zodra u uw broker een geldig 'Fiscaal Woonplaatsattest' toestuurt en uw broker dit heeft kunnen verwerken. Op basis van dit document blijft het verlaagde tarief van 12,8% Franse bronheffing dan voor 3 jaar geldig (onder voorbehoud van wijzigingen van de Franse fiscus). U kan een Fiscaal Woonplaatsattest per e-mail aanvragen aan uw lokaal belastingkantoor. Zij sturen het Fiscaal Woonplaatsattest vaak per post naar uw adres.

Welk kantoor u moet aanschrijven vindt u op deze link via 'Particulier > Attesten, Afschriften, Vergunningen > Internationale verdragen - woonplaatsattest'. Vul uw gemeente in en kies bij categorie 'Particulier'. Voor de meeste kantoren staat er een e-mailadres vermeld.

Het document dat het kantoor moet invullen en naar u moet opsturen is het document 276.03/48.2 met een geldigheid van 3 jaar.

Voorbeeld e-mail die u kan gebruiken:
"Geachte mevrouw, geachte heer, Ik zou graag een Woonplaatsattest ontvangen (formulier 276.03/48.2) , geldig voor 3 jaar, dat bevestigt dat ik Belgisch fiscaal ingezetene ben. Dat attest zal ik dan aanleveren aan ‘Broker XXX’ die er dan voor zorgt dat ik de verlaagde bronheffing kan bekomen voor mijn Franse dividenden (12,8% ipv 30%).
Met vriendelijke groeten,
[Voornaam] [Naam]
Rijksregisternummer xx.xx.xx-xxx.xx

(bron: BinckBank)