Spin-offs vrijgesteld van roerende voorheffing

VFB pleit er al lange tijd voor en de 'vrijstelling van roerende voorheffing op spin-offs' kwam ook voor in het manifest van PvDB, de fictieve politieke partij van Stefaan Willems. Er lijkt nu eindelijk een oplossing in de maak. Er ligt een wetsvoorstel klaar om de roerende voorheffing op afsplitsingen af te schaffen. En dat zal het waarschijnlijk halen. Eindelijk want die taks bezorgde nogal wat beleggers frustraties.

Maar er is nog werk aan de winkel! Denken we maar aan de nog steeds dubbele roerende voorheffing op buitenlandse aandelen. En de verlaging van de buitenlandse bronheffing loopt ook niet zoals het hoort. Te veel administratie en verwarring alom zowel bij beleggers als belastingkantoren. En dan is er nog de belasting op buitenlandse kapitaalverminderingen. Want nu wordt de volledige kapitaalvermindering belast omdat het niet duidelijk is welk deel van werkelijk gestort kapitaal en welk deel van de reserves komt.

Spin-offs vrijgesteld van roerende voorheffing (Bron: De Tijd)

19 februari 201917:30

Beleggers die bij de afsplitsing van een bedrijf nieuwe beursgenoteerde aandelen krijgen moeten weldra geen roerende voorheffing meer betalen.

Het is een oud zeer voor Belgische beleggers: als een buitenlandse beursgenoteerde onderneming een dochterbedrijf afsplitst, krijgt de belegger beursgenoteerde aandelen van dat dochterbedrijf en moet hij daar 30 procent roerende voorheffing op betalen. De fiscus beschouwt de aandelen van dat dochterbedrijf namelijk als een dividend.

Die inhouding van de roerende voorheffing is vreemd. Als een onderneming met een beurskoers van 100 euro een dochter met een waarde van 20 euro per aandeel afsplitst, verandert er voor de belegger niets. In plaats van één aandeel van 100 euro heeft hij voortaan twee aandelen: één van 80 euro en één van 20 euro. Roerende voorheffing innen op die 20 euro houdt geen steek.

De enige manier om te ontsnappen aan roerende voorheffing is het aandeel voor de spin-off verkopen en na de splitsing terugkopen. Maar die twee transacties zadelen de belegger op met kosten, omdat hij een makelaarsloon moet betalen aan zijn bank en een beurstaks aan de fiscus.

Oplossing

Er is nu een oplossing in zicht. Acht parlementsleden van de N-VA, CD&V, Open VLD en de MR dienden een wetsvoorstel in om spin-offs vrij te stellen van roerende voorheffing. Het wordt woensdag besproken in de Kamercommissie Financiën. De parlementsleden nemen een wetsontwerp over dat werd voorbereid door ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en gefinaliseerd door zijn opvolger Alexander De Croo (Open VLD).

Omdat de vier partijen die het wetsvoorstel steunen een meerderheid hebben in de Kamer staat het vast dat het voorstel wordt goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de plenaire vergadering nog voor de verkiezingen van 26 mei het voorstel goedkeurt.

Terugvordering

Het wetsvoorstel bepaalt dat spin-offs zijn vrijgesteld van roerende voorheffing vanaf 1 januari 2019. Als dit jaar toch al roerende voorheffing is betaald op spin-offs kunnen de beleggers of de banken die taks terugvorderen via een bezwaarschrift.

Het beursblad De Belegger merkt op dat er de komende weken verscheidene spin-offs op de agenda staan. General Electric en Naspers splitsen volgende week divisies af, DowDuPont en Novartis volgen in april, Atos in mei en New Dow in juni. De banken zullen op spin-offs wellicht roerende voorheffing blijven innen tot de wetswijziging over de vrijstelling van roerende voorheffing is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Kamercommissie Financiën bespreekt vandaag 20 februari het wetsvoorstel om spin-offs vrij te stellen van roerende voorheffing. De voltallige Kamer zal normaal nog voor de verkiezingen van 26 mei het voorstel goedkeuren.