Recordbedrag voor de Belgische beleggingsfondsen die nu goed zijn voor meer dan 199 miljard euro

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) stelt het grote publiek een kwartaaloverzicht ter beschikking van de Belgische openbare ICB’s, die doorgaans “beleggingsfondsen” worden genoemd. Dat overzicht over het derde kwartaal van 2021 toont onder meer een forse groei van de gemengde fondsen en de pensioenspaarfondsen, en een toenemende beleggersbelangstelling voor fondsen die naar duurzaamheid verwijzen.

Belang van “data”

Bij de uitoefening van haar toezichtsopdrachten verzamelt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heel veel gegevens. Dankzij die gegevens kan zij bijvoorbeeld niet alleen de risico’s voortdurend analyseren, maar ook de sectoren onder haar toezicht monitoren, of bepaalde trends opsporen en er snel op inspelen. Vanaf vandaag stelt de FSMA het grote publiek een reeks gegevens ter beschikking over de sector van de Belgische instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die aan het publiek worden aangeboden: de “Belgische openbare ICB’s”. De Belgische openbare ICB’s, waarop de FSMA toezicht houdt, zijn zeer courante beleggingsproducten bij de Belgische particuliere beleggers. Voortaan wordt elk kwartaal zo’n overzicht gepubliceerd.

Meer dan 195 miljard euro in Belgische openbare ICB’s

In 2021 bereikte het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s – met meer dan 199 miljard euro – een recordbedrag. Het voorbije jaar steeg dat nettoactief met bijna 27%. Die ongekende stijging kan worden verklaard door het positieve rendement van de activa in portefeuille en door het grote aantal inschrijvingen. Traditioneel plaatst de Belg zijn geld eerder op spaarrekeningen, waarvan het totaal uitstaand bedrag meer dan 293 miljard euro bedraagt. De Belgische openbare ICB’s volgen dus op de voet, met netto-inschrijvingen ten belope van meer dan 17 miljard euro het voorbije jaar.

Groei van de gemengde fondsen en de pensioenspaarfondsen

Bij de gegevens in het overzicht wordt, voor de fondsen, een onderscheid gemaakt volgens hun beleggingsbeleid. De gemengde fondsen – die zowel in aandelen als in obligaties beleggen –, de pensioenspaarfondsen en de aandelenfondsen kenden een sterke groei, en dit zowel in het derde kwartaal van 2021 als in de voorbije 12 maanden.

Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn populaire fondsen bij particuliere beleggers. De netto-inschrijvingen in zo’n fondsen zijn dus een belangrijke aanwijzing van de belangstelling van particuliere beleggers voor beleggingen in ICB’s. De netto-inschrijvingen in gemengde fondsen en in pensioenspaarfondsen bedroegen vorig jaar respectievelijk 6,16 miljard euro en 394 miljoen euro.

Beleggers kiezen voor fondsen met duurzame kenmerken

Opvallend in dit overzicht is het grote aandeel van fondsen die naar duurzaamheid verwijzen. In het derde kwartaal van 2021 is effectief netto voor meer dan 5 miljard euro ingeschreven op dergelijke fondsen. Dit toont eens te meer de beleggersbelangstelling voor duurzame financiële producten.

Het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s is beschikbaar op de website van de FSMA.