Opiniewijzigingen voor o.a. Melexis en Econocom en toelichting in The Markets (Dierickx Leys Private Bank)