Nieuw recordjaar voor aandeelhouderschap personeel in Europa (EFES)

De Europese Federatie van werknemersaandeelhouderschap (EFES) zal op 11 april het "Jaarlijks economisch onderzoek van werknemersaandeelhouderschap in Europese landen" bekend maken.

Dit is een nieuw recordjaar voor werknemersaandeelhouderschap in Europa, met bijna 400 miljard euro in handen van werknemers in hun bedrijf of 3,20%. Steeds meer Europese bedrijven organiseren aandelenplannen voor het personeel. In 2018 had 87,3% van alle grote Europese bedrijven personeelsaandeelplannen voor het personeel, terwijl 52,3% dergelijke plannen had voor alle werknemers. Ten slotte introduceerde 33,4% van alle grote Europese bedrijven nieuwe werknemersaandeelplannen, een percentage dat van jaar tot jaar toeneemt.

Het aantal werknemers dat participeert in hun bedrijf is weer in stijgende lijn met 7,5 miljoen in grote Europese bedrijven. Inclusief kleine en middelgrote bedrijven komen we op 8,5 miljoen. De daling van de democratiseringsgraad van werknemersparticipatie moet echter nog worden gestopt.

Na de crisis, stimuleerden enkele Europese landen (waaronder het Verenigd Koninkrijk) de aandelenplannen voor werknemers en het langetermijnsparen. Andere landen daarentegen (waaronder Frankrijk) kozen ervoor de overheidsuitgaven te verlagen en de consumptie te stimuleren. Hierbij werd het langetermijnsparen, ook dus de aandelenplannen voor werknemers, opgeofferd. Dit had een sterke invloed op de democratiseringsgraad van werknemersparticipatie in Europa, wat leidde tot een scheiding tussen het continent en het VK. Op het continent werd een scherpe daling vastgesteld tot minder dan 20%. In het VK daarentegen steeg het democratiseringspercentage tot meer dan 25%.

Na de negatieve ontwikkeling van 2009 tot 2013 zijn de beleidsbeslissingen in de meeste Europese landen weer eerder positief voor de aandelenplannen. Hierdoor steeg de democratiseringsgraad in Frankrijk weer tot 38%. Dit toont aan dat de aandelenplannen erg gevoelig zijn voor fiscale stimuli. In een aantal landen domineren evenwel nog de negatieve factoren. Duitsland is een goed voorbeeld van de dramatische impact van dergelijk beleid op het democratiseringspercentage van werknemersaandeelhouderschap, met minder dan 13%.

De nieuwe jaarlijkse enquête is beschikbaar op de EFES-website op www.efesonline.org . De gedetailleerde publicatie kan hier worden gedownload.

Voor het volledige rapport klik hier. Op pagina 30 (tabel, tweede lijntje bovenaan) ziet u dat de evolutie in België (-56% sinds 2007; werknemers-aandeelhouders in grootste bedrijven) niet goed is. Vijf bedrijven krijgen wel een vermelding in het rapport namelijk Colruyt, Elia, EVS, IBA en KBC.