Leasinvest -toelichting boekjaar 2019 (19.02.2020)