Kapitaalvermindering buitenlandse bedrijven

In zijn voorwoord in het VFB-magazine heeft Sven Sterckx, voorzitter VFB, het al uitgebreid over de onrechtvaardigheid van de RV bij kapitaalverminderingen, vooral bij buitenlandse bedrijven, en spin-offs. Een VFB-lid vroeg zijn broker waarom er 30% Roerende Voorheffing werd afgehouden op de kapitaaluitkering bij AkzoNobel en kreeg volgend antwoord.

Vraag klant aan broker (XXX Bank):
Op 17 januari 2019 heeft AkzoNobel een reverse stock split en kapitaalsuitkering aangekondigd. Aandeelhouders ontvangen per 9 huidige aandelen 8 nieuwe aandelen. Daarnaast ontvangen aandeelhouders een speciale kapitaaluitkering van €8,78 per nieuw aandeel.21 januari 2019: laatste handelsdag oude notering; 22 januari 2019: ex-datum en deponering nieuwe aandelen (ratio 9:8); 25 januari 2019: betaaldatum kapitaaluitkering. Op deze kapitaaluitkering hebben jullie 30% roerende voorheffing afgehouden... Sinds wanneer is een kapitaaluitkering belast aan roerende voorheffing?

Antwoord broker:
In het verleden werd voor kapitaalverminderingen geen RV aangerekend (als aan twee “eenvoudige voorwaarden” was voldaan: 1. Een (volgens de regels genomen) beslissing tot vermindering van maatschappelijk kapitaal moet aan de basis liggen van de terugbetaling; 2. De vermindering kan alleen worden vrijgesteld indien ze voortkomt uit gestort kapitaal (=werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, m.a.w.kapitaal dat aandeelhouders inbrengen) , maar de Belgische wetgeving ter zake is sinds 2018 gewijzigd. Een kapitaalvermindering is slechts vrijgesteld van RV als de kapitaalvermindering aan bovenvermelde voorwaarden voldoet EN slechts gedeeltelijk volgens een door de wet voorziene pro rata berekening.

*Sinds die nieuwe wetgeving communiceren Belgische bedrijven of hun kapitaalvermindering aan die voorwaarden voldoet: XXX Bank krijgt sowieso de uitkering netto. Het is de Belgische vennootschap die de RV inhoudt. Niet XXX Bank. XXX Bank betaalt aan onze klanten uit wat wij ontvangen.

*Buitenlandse bedrijven houden geen rekening met de Belgische fiscale wetgeving en communiceren niet of hun kapitaalvermindering aan de voorwaarden voldoet noch communiceren ze de gevens noodzakelijk om de prorata te berekenen. Bij gebrek aan betrouwbare informatie kan XXX Bank er voorzichtigheidshalve niet anders dan van uitgaan dat er aan de voorwaarden NIET is voldaan. Met als gevolg dat er Belgische roerende voorheffing wordt aangerekend door XXX Bank. Deze werkwijze werd gevalideerd door Febelfin. Volgens een level playing field overeengekomen voor de financiële sector dient ieder bank zich daaraan te houden.