Indexering fiscale bedragen aanslagjaar 2022 en aanslagjaar 2023

Naar goede gewoonte bij de start van een nieuw jaar kregen we van Lieven Van Belleghem de geïndexeerde fiscale bedragen, namelijk voor de aanslagjaren 2022 (inkomsten 2021) en 2023 (inkomsten 2022). (zie bijlage)

In de fiscale maatregelen van de programmawet begrotingsopmaak 2021 werd voorzien in een opschorting van de indexering (in feite met terugwerkende kracht) van een aantal fiscale bedragen en dit om budgettaire redenen. Eén van de bedragen waarvoor de indexering werd opgeschort betreft het bedrag van de vrijgestelde dividenden.  Dat bedrag blijft voor de aanslagjaren 2021  t.e.m. 2024 (dividenden uitgekeerd in 2020, 2021 en 2023) behouden op het niveau het aanslagjaar 2020 = 800 euro.

Concreet geldt de regeling voor onder meer de volgende verminderingen of vrijstellingen:

-intresten op een gewone spaarrekening (980 euro inkomsten)
- vrijgestelde dividenden (800 euro inkomsten)
- premies van een individuele levensverzekering en kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten (2.350 euro).
- pensioensparen maar met de maxima zoals geindexeerd voor het aanslagjaar 2021 (= resp. € 990 en € 1.270) en dus niet voor aanslagjaar 2020.