Hoe genieten van de verlaagde Franse bronheffing van 12,8%?

Er was nogal verwarring rond het formulier dat u diende te gebruiken om te kunnen genieten van de verlaagde Franse bronfheffing van 12,8%.
Er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Het zou gaan om formulier "276 - Conv.". Dit kan u aanvragen bij uw belastingkantoor. Wij plaatsten het ook op onze website. Klik hier.

Dergelijk attest kan niet voor 3 maar slechts voor 1 jaar worden afgeleverd.

U zou de twee delen (1 voor de Franse, 1 voor de Belgische Administratie), zo veel als u kan, dienen in te vullen en deze naar uw bevoegd belastingkantoor sturen (per mail of post): Zoek uw belastingkantoor
Vermeld in uw mail of brief ook dat het gaat om een woonplaatsattest om te kunnen genieten van de verlaagde Franse bronheffing.

Dit kantoor zal u het attest ondertekend en gestempeld terugsturen en dient u vervolgens te bezorgen aan uw beursvenootschap. (online)broker.

Opgelet: Bij elke communicatie met uw belastingkantoor uw rijksregisternummer vermelden. Zoniet wordt u onmiddellijk terug gewezen.