Geïndexeerde fiscale bedragen aanslagjaren 2024 en 2025

Van Lieven Van Belleghem kregen we naar goede jaarlijkse gewoonte de geïndexeerde fiscale bedragen voor de aanslagjaren 2024 (inkomsten die je had in 2023) en 2025 (inkomsten die je zal hebben in 2024). Belangrijk voor beleggers is dat het vrijgestelde bedrag voor dividenden voor de eerste keer sinds het aanslagjaar 2020 wordt verhoogd tot 833 euro. Dat is dus het bedrag met betrekking tot de dividenden die je zal onvangen in 2024 en waarvoor je de vrijstelling pas zal kunnen aangeven in 2025.  

Om budgettaire reden is beslist om voor een aantal belastingverminderingen of vrijstellingen de bedragen met recht op vermindering vanaf het aanslagjaar 2021 t.e.m. het aanslagjaar 2024 te behouden op het niveau van het aanslagjaar 2020.

Vanaf het aanslagjaar 2025 worden deze bedragen opnieuw geïndexeerd, maar waarbij dan wel abstractie zal worden gemaakt van de inflatie ondergaan in de jaren 2020 t.e.m. 2023 (of voor het pensioensparen: 2021 t.e.m. 2023).

Sinds het aanslagjaar 2019 is er een nieuwevrijstelling voor dividenden (basisbedrag = € 416,50, of geïndexeerd = 640 euro – aanslagjaar 2019). Sinds het aanslagjaar 2020 werd het ‘basisbedrag’ verhoogd tot 510 euro; geïndexeerd betekent dat voor het aanslagjaar 2020 een vrijgesteld bedrag van 800 euro (en dat bedrag geldt ook voor de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2024). Voor het aanslagjaar 2025 gaat het om 833 euro.