GBL - Aanhoudende focus op waardecreatie, met bijdragen van alle private activa, strategische benoemingen en een programma om de inkoop van eigen aandelen te versnellen en aandelen te vernietigen (02.11.2023)