Fiscus laat zich kaas niet van brood eten: schenking via Nederland opnieuw onder vuur (Dierickx Leys Private Bank)

24 juni 2020

Op 17 juni 2020 dienden CD&V en Groen een wetsvoorstel in om de zogenaamde “kaasroute” af te sluiten. Waarover gaat dit juist?

Schenkbelasting of risicoperiode

Wanneer u roerende goederen (zoals bijvoorbeeld een effectenportefeuille, aandelen van een vennootschap of deelbewijzen van een maatschap) schenkt via Belgische notaris, wordt de schenkingsakte geregistreerd. Hierdoor is er schenkbelasting verschuldigd.
Wanneer u roerende goederen schenkt via een buitenlandse notaris (bijvoorbeeld een Nederlandse of een Zwitserse notaris), is registratie in België niet verplicht. Er is hierdoor geen schenkbelasting verschuldigd in België, maar u bent wel onderworpen aan de zogenaamde “verdachte periode” van drie jaar.

 

Eerdere poging tot sluiting “kaasroute”

 In 2016 werd door de Vlaamse Belastingdienst al geprobeerd om de schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris aan Belgische schenkbelasting te onderwerpen, tenminste voor zover het een schenking betrof met voorbehoud van vruchtgebruik. In 2018 floot de Raad van State de Vlaamse Belastingdienst echter terug, waardoor de kaasroute opnieuw open was. Toen reeds werd er geopperd dat de wetgever mogelijk zou ingrijpen om deze rechtspraak buitenspel te zetten.

 

Wetsvoorstel

 Het ingediende wetsvoorstel heeft tot doel om te verplichten dat alle buitenlandse notariële akten worden geregistreerd in België, ongeacht of er sprake is van een schenking in volle eigendom of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.