Financieel vermogen van gezinnen bleef stabiel in het derde kwartaal 2021

 • De gereglementeerde spaardeposito’s vertoonden voor het eerst sinds lang een
  daling
 • De particulieren bleven investeren in beleggingsfondsen  Tijdens het derde kwartaal van 2021 bleef het netto financieel vermogen van de particulieren nagenoeg stabiel op
  € 1180,6 miljard. De toenemende investeringen in financiële activa (+€ 5,3 miljard) werden enerzijds
  gecompenseerd door de nieuwe financiële verplichtingen (+€ 2,4 miljard) en anderzijds door de andere stromen in
  de financiële activa (-€ 3,7 miljard).

  Net als het vorige kwartaal investeerden de particulieren in het derde kwartaal van het afgelopen jaar voornamelijk
  in participaties in beleggingsfondsen (+€ 4,8 miljard). De zichtdeposito’s groeiden aan (+0,5 miljard). Dit is
  uitzonderlijk omdat er tijdens het derde kwartaal gewoonlijk een seizoensgebonden daling van de zichtdeposito’s
  wordt vastgesteld. Deze ongewone stijging houdt verband met de markante daling in de gereglementeerde
  spaardeposito’s (-€ 1,4 miljard). Het gaat om de sterkste daling op kwartaalbasis sinds het derde kwartaal van 2008.
  Dit is voornamelijk te verklaren door de aankondiging door een middelgrote spaarbank van het stopzetten van de
  activiteiten en het invoeren van een maximumbedrag op de gereglementeerde spaarrekeningen bij een grootbank
  vanaf juli 2021. De al beschikbare cijfers voor de maanden oktober en november wijzen vervolgens op een
  stabilisering. Daarnaast lieten de beleggingen in schuldbewijzen, net zoals in voorgaande kwartalen, ook in het
  derde kwartaal opnieuw netto-verkopen optekenen (-€ 1,3 miljard).

  Tot slot namen de nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren met € 2,1 miljard toe tot een uitstaand
  bedrag van € 326,6 miljard op 30 september 2021. De hypothecaire kredieten stegen met € 3,0 miljard, terwijl de
  andere kredietvormen lichte dalingen vertoonden.