Dubbel stemrecht bij genoteerde vennootschappen

In zijn voorwoord in het magazine ‘Gids voor de Beste Belegger’ van september 2018 (klik hier) liet VFB-voorzitter Sven Sterckx duidelijk verstaan dat VFB geen voorstander is voor meervoudig stemrecht voor referentie-aandeelhouders. Om de aandeelhoudersdemocratie toch nog enigszins te redden pleitte hij –naar Frans voorbeeld- voor de gelijktijdige invoering van een loyaliteitsdividend. Hiermee zou de betrokkenheid van de gewone belegger voor publieke ondernemingen verzekerd blijven.

VFB doet niet aan politiek (laat dat heel duidelijk zijn) maar we willen toch wijzen op een persbericht van NVA of alleszins een passage hieruit.

''Dinsdag stemde de kamercommissie Handelsrecht over een aantal amendementen op het wetsontwerp tot invoering van een Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Een van de bijsturingen (amendementen) die N-VA voorlegde had betrekking op het dubbel stemrecht bij genoteerde vennootschappen. Die maatregel moet stabiel aandeelhouderschap met het oog op een lange termijnbeleid bevorderen. Maar de manier waarop het dubbel stemrecht wordt ingevoerd laat toe dat grootaandeelhouders met 66% meerderheid daags na de invoering ervan de statuten van de vennootschap geheel naar hun hand kunnen zetten. Daarom stelde N-VA een statutaire meerderheid voor van 75% als vereiste om het dubbel stemrecht in te voeren. Tevens zou de termijn van twee jaar om het dubbel stemrecht te verwerven pas een maand na de invoering ervan aanvangen. Houders van aandelen op een effectenrekening zouden zo de mogelijkheid gekregen hebben om alsnog hun aandelen om te zetten op naam. Op die wijze zou gegarandeerd worden dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld. Helaas volgde blijkbaar niemand ons op dat vlak. Blijkbaar is N-VA de enige partij die ervoor wil zorgen dat minderheidsaandeelhouders gelijk behandeld worden ten opzichte van grootaandeelhouders. We zijn dan ook zéér benieuwd op maat van welke vennootschappen dit dubbel stemrecht nu precies moest worden ingevoerd. Na de inwerkintreding op 1 mei zal dat snel duidelijk worden…”