BIOCARTIS - Mededeling betreffende uitwinning door gewaarborgde schuldeisers (31.10.2023)