Aandeelhouders verzamelen zich om te ageren tegen de onteigening van BIOCARTIS (15.06.2024)

Aandeelhouders verzamelen zich om te ageren tegen de onteigening van BIOCARTIS


Op 31 oktober 2023 kondigde BIOCARTIS aan dat alle activa aan de holdingmaatschappij van obligatiehouders zou worden overgedragen en dat als gevolg daarvan BIOCARTIS zou worden ontbonden. Als gevolg hiervan zouden de aandeelhouders met lege handen overblijven.

Enkele aandeelhouders groeperen zich om deze constructie nietig te laten verklaren. De wetgeving stelt dat bestuurders moeten handelen in het belang van de aandeelhouders. Dat is  volgens de initiatiefnemers niet gebeurd waardoor deze constructie onwettig is.

De eerste stap hierbij is het verzamelen van de aandeelhouders. De meest aangewezen verzamelplaats hiervoor is de algemene vergadering. Het is tegelijkertijd ook het juiste orgaan om te komen tot de noodzakelijk te nemen stappen. Wettelijk zijn de bestuurders verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen als zij hiertoe verzocht worden door 10% van de aandeelhouders.

Daarnaast hebben we ook de intentie om een klacht neer te leggen bij de FSMA.

Om dit te concretiseren roepen we aandeelhouders op om zich te verzamelen. U kan ons een mail zenden met vermelding van uw aantal aandelen en waarin u vermeld dat u zich aansluit bij ons verzoek gericht aan de bestuurders om een algemene vergadering bijeen te roepen. Gelieve ons te contacteren op aandeelhoudersbiocartis@gmail.com.

De wet verbiedt ons deze mails voor andere doeleinden te gebruiken. Wij behandelen deze mails dan ook confidentieel en gebruiken ze uitsluitend  als contactadres met betrekking tot BIOCARTIS. Er zijn geen kosten verbonden aan de huidig geplande acties. Uw aanmelding zal discreet behandeld worden.

 

De initiatiefnemers

 

Perscontact: Yves Chandesais – yveschandesais@gmail.com – 0475 23 91 03