Website

Persberichten

Financiële verslagen

Financiële kalender

Koersen

Cofinimmo biedt een antwoord op de huisvestingsvraag van hun klanten en zijn in het bijzonder begaan met het creëren van lange termijnhuurinkomsten en het duurzaam beheer van hun portefeuille.