Sequana Medical - Transparantiekennisgevingen van Aandeelhouders(11.04.2024)