Sequana Medical - rapporteert jaarresultaten 2023 en vooruitzichten 2024 (28.03.2024)