Sequana Medical - kondigt initiële positieve data aan van MOJAVE, een Fase 1/2a studie in de VS met DSR® 2.0 voor de behandeling van hartfalen via het doorbreken van de vicieuze cirkel van cardiorenaal syndroom (18.10.2023)