Gewasbeschermer Biotalys trekt naar de beurs

Het Gentse agrotechbedrijf Biotalys trekt binnenkort naar de beurs van Brussel. Het bedrijf ontwikkelt biologische gewasbeschermingsproducten. Het verst gevorderd is een product tegen twee schimmels: botrytis en echte meeldauw. Die schimmels tasten de kwaliteit en productie van vooral groenten en fruit aan. Het product komt vermoedelijk eind 2022 op de Amerikaanse markt. Sinds de oprichting haalde Biotalys al 63 miljoen euro op. Dat geld kwam van verscheidene investeerders, waaronder het Agri Investment Fund (Boerenbond), de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de oprichters van het agrobedrijf Globachem en de bekende biotechinvesteerder Rudi Mariën. Verder vinden we op de lijst van investeerders ook andere gekende namen als GIMV en Ackermans & van Haaren terug.

 

Een team met uitgebreide ervaring.

Vorig jaar werd Wim Ottevaere aangesteld als CFO. Ottevaere is een financiële veteraan in de biotechsector,bracht onder meer Ablynx en Innogenetics naar de Brusselse beurs, en is ook onafhankelijk bestuurder bij bedrijven als Sequana Medical. Biotalys kent nog heel wat belangrijke medewerkers met een uitgebreide ervaring in de wereld van biotech, landbouw en farma. CEO Patrice Sellès bijvoorbeeld heeft een lang trackrecord in de sector bij onder meer Syngenta en Life Sciences Partners en COO Luc Maertens deed uitgebreid ervaring op bij onder meer Devgen en leidde ook een hele tijd het innovatiecentrum van Syngenta in Gent. Voor de wetenschappelijke kant doet Biotalys sinds 2018 beroep op Hilde Revets als Chief Scientific Officer . Revets vervulde vroeger senior functies bij Ablynx en lag in de jaren ’80 en ’90 mee aan de basis van de onderliggende technologie waarmee Biotalys nu werkt.

 

Antilichamen van lama’s.

Ook op technologisch vlak is er een link met gekenden namen als ArgenX en Ablynx. Biotalys werkt met dezelfde basistechnologie, antilichamen uit het bloed van kameelachtigen zoals lama’s. Alleen gebruikt Biotalys deze niet om ziektes bij de mens te bestrijden, maar wel om planten te beschermen tegen schimmels, bacteriën en schadelijke insecten. VFB schoof mee aan tafel voor een gesprek met de CEO en CFO van de beursnieuweling. Het werd een boeiend gesprek over de technologie van Biotalys en het potentieel van agrotech. Opvallend was de passie van beide heren, die een vurig pleidooi hielden voor het belang van hun sector voor mens, natuur en klimaat.

 

VFB Waarom kiest Biotalys voor een beursnotering om kapitaal op te halen?

Sellès In de eerste plaats willen we inspelen op de trend van duurzaam beleggen en ESG (Environmental, Social, and Governance). We proberen een nieuw soort biologische gewasbeschermers op de markt te brengen op basis van speciaal ontwikkelde proteïnen. Deze nieuwe producten kunnen de landbouw duurzamer maken en ook de voedselveiligheid bevorderen. Dit soort producten past in de huidige trends naar duurzaamheid, denk bijvoorbeeld aan de ‘farm to fork strategy’ van de Europese Commissie om het gebruik van chemische pesticiden drastisch te verminderen. Het is daarom het juiste moment voor Biotalys om naar de beurs te trekken en zichtbaarder te worden.

Daarnaast willen we ook ons businessplan de komende jaren in de praktijk uitrollen. Door naar de beurs te trekken, kunnen we verschillende soorten beleggers aantrekken. Dit zal ons helpen onze zeer ambitieuze plannen te realiseren. Tenslotte willen we ons via de beursgang klaar maken voor de toekomst. We menen namelijk dat in de agrotechsector grote veranderingen op til zijn waar we een rol in kunnen spelen.

Ottevaere Het is inderdaad ook een kwestie van momentum, het is nu het juiste ogenblik voor Biotalys om naar de beurs te trekken. De markt is zeer ESG gedreven en Biotalys staat op een doorbraak met de indiening van de registratiedossiers in US en EU.

 

VFB Waarvoor zal het opgehaalde geld dienen?

Ottevaere We hebben zeven producten in ontwikkeling in onze pipeline. Het opgehaalde kapitaal zal onder meer gebruikt worden om deze producten naar de volgende fase van hun ontwikkeling te loodsen. Bovendien kunnen we hiermee ons technologieplatform verder optimaliseren. Binnenkort komt ons eerste product op de markt, dat weliswaar enkel zal dienen als een ‘markt-test’. Ook zal het geld gebruikt worden om de producten door het registratieproces te loodsen en naar de markt te brengen.

 

VFB Heel wat Belgische biotechbedrijven werden de afgelopen jaren opgekocht. Is het de bedoeling dat Biotalys zelfstandig verder gaat?

Selles Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons technologisch platform, gericht op biologische bestrijdingsmiddelen of ‘agrobody’s’, een competitief voordeel hebben. We kunnen een aantal dringende uitdagingen zoals voedselveiligheid en voedselverspilling aanpakken. Op dit moment bouwen we aan een pipeline voor een markt ter waarde van ongeveer 4,8 miljard euro. Onze strategie hangt dus niet af van een verkoop aan of een fusie met een ander bedrijf. Biotalys wil zelf haar producten naar de markt brengen – al dan niet met behulp van distributiepartners – en verder groeien. Maar als er zich in de sector kansen zouden voordoen tot consolidatie zouden we dit in de toekomst mogelijk overwegen. Zeker als we een bedrijf zouden kunnen identificeren dat een goede aanvulling zou bieden op onze producten. Op dit moment maken fusies en overnames geen deel uit van onze strategische plannen. Maar indien zich in de toekomst kansen voordoen, zullen we die wel overwegen.

Ottevaere Een beursnotering zou ons op dat vlak kunnen helpen. Bij een overname kunnen aandelen gebruikt worden als betaalmiddel. Maar zoals gezegd is het niet de bedoeling om met de opbrengsten van de beursgang overnames te doen.

 

VFB Het eerste product, Evoca, zou mogelijk al eind 2022 in de VS op de markt komen, daarna in Europa. Kunnen jullie dit product toelichten?

Selles We hebben bij de oprichting van Biotalys, acht jaar geleden, via het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) de rechten gekregen om de technologie te gebruiken waarmee andere spelers zoals Ablynx ook werken. Waar Ablynx deze technologie gebruikt om ziektes bij mensen te behandelen, passen wij deze toe voor de agrotech en de voedingssector. Ons eerste product, Evoca, is een bio-fungicide. Dit is net als bij de producten van Ablynx een eenvoudige proteïne, gebaseerd op de antilichamen van de lama. Evoca zal gebruikt worden op hoogwaardig fruit en groenten, zoals druiven en aardbeien. Het beschermt tegen veel voorkomende aandoeningen als botrytis en echte meeldauw. Dit zijn zeer schadelijke aandoeningen die zorgen voor een lagere opbrengst en verminderde kwaliteit van de teelt. Evoca zorgt ervoor dat deze ziektes efficiënt bestreden kunnen worden en beperkt de kans op resistentie bij gebruik door telers in geïntegreerde gewasbeschermingsschema’s. Het is bovendien een mooie aanvulling op de bestaande chemische en biologische bestrijdingsmiddelen, wetende dat de druk toeneemt om minder chemische middelen te gebruiken. Ons product is zodanig ontworpen dat het biologisch afbreekbaar is. Daardoor zal het niet leiden tot bodem- en grondwaterverontreiniging. Het laat ook geen chemisch residu na op de gewassen, zoals het geval is bij conventionele pesticiden.

 

VFB Hebben jullie al een inschatting van hoe groot de markt voor dit product is?

Selles Evoca zal dienen als een ‘markt-test’ en zal maar op beperkte schaal verdeeld worden. Om na te gaan hoe Biotalys competitief kan worden, zal Evoca eerst bij een beperkt aantal telers in de VS en nadien in Europa gebruikt worden als testproduct. Zo kunnen we nagaan welke toegevoegde waarde het product kan hebben voor de kwekers.

"Ons product is zodanig ontworpen dat het biologisch afbreekbaar is. Daardoor zal het niet leiden tot bodem- en grondwaterverontreiniging"

-

Ook kunnen we zo leren hoe we het best de waarde van deze technologie kunnen aantonen op vlak van voedselkwaliteit, opbrengst, biodiversiteit en natuurbehoud. Het product zelf zal ons nog geen positieve cashflow opleveren omdat de productiekosten momenteel nog te hoog zijn. We hebben een plan om die de komende jaren stelselmatig te verlagen, via bijvoorbeeld schaalvoordelen en lagere dosering.

Vervolgens hebben we de volgende generatie bio-fungiciden in ontwikkeling, die nog verder aangepast zullen worden. Die producten zullen door de inzichten die we verkrijgen via Evoca een stuk verder in de markt kunnen doordringen. De totale omvang van de markt voor schimmelbestrijdingsmiddelen bedraagt 17 à 18 miljard euro.  Met de producten in onze onderzoekspipeline kunnen we ongeveer voor 1,2 miljard euro van het segment hoogwaardig fruit en groenten aanboren, al zullen we – zeker in de beginjaren – een kleine speler zijn.

 

VFB Biotalys maakt net als andere biotechbedrijven (Ablynx, Argenx) gebruik van de antilichamen van lama’s. Wat maakt deze zo uniek en nuttig?

Sellès Wanneer je als mens besmet wordt met een virus of een vaccin krijgt toegediend,  verdedigt je lichaam zich door antilichamen aan te maken. Wanneer we de lama’s blootstellen aan de plagen die we willen elimineren, zullen ze antilichamen aanmaken die zeer specifiek gericht zijn tegen de schimmels, insecten en bacteriën die we willen bestrijden. Het knappe aan de antilichamen van lama’s en andere kameelachtigen is dat ze dezelfde zeer complexe antilichamen hebben als mensen. Maar ze beschikken ook over een ander soort antilichamen, zogenaamde ‘zware keten’ antilichamen, die veel eenvoudiger in elkaar steken. Een onderdeel daarvan, de ‘variable heavy homodimers’ (VHH), worden door Ablynx gebruikt als ‘nanobodies’. Wij gebruiken deze onderdelen ook maar dan om onze eigen ‘agrobodies’ te ontwikkelen. Dit zijn eenvoudige en kleine proteïnen, die uiterst stabiel en makkelijk aan te passen zijn. Door middel van fermentatie kweken we deze proteïnen op tot bruikbare gewasbeschermingsmiddelen. De opmaak van het immuunsysteem van de lama laat ons dus toe verscheidene proteïnen te ontwikkelen die efficiënt kunnen dienen om plagen te bestrijden die de landbouw teisteren.   

 

VFB Er is veel aandacht voor duurzaamheid in de beleggingswereld. U wilt ook gezien worden als een ESG-belegging?

Patrice Sellès Tegen 2050 zal de wereldbevolking aangroeien tot 9,5 miljard mensen. Dit betekent dat we 50% meer voedsel moeten produceren om alle mensen te voeden. Daarvoor zal het landbouwareaal moeten toenemen met een oppervlakte twee keer zo groot als die van India. Toch als we er van uitgaan dat we dezelfde landbouwmethodes blijven gebruiken als vandaag. We moeten dan ook het hoofd bieden aan heel wat tegenwinden zoals de klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, algemene achteruitgang van natuur en landbouwgrond,... Daarom proberen we vanuit een ESG-oogpunt te werken. Daarbij hanteren we onder meer de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, alsook de ‘farm to fork’ strategie van de Europese Commissie. Ons technologieplatform kan volgens ons bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Met behulp van onze producten kunnen landbouwers voedselverlies beperken door schimmels, bacteriën en schadelijke insecten efficient en milieuvriendelijk te bestrijden. Bovendien dragen de producten bij aan een betere voedselveiligheid, doordat ze bio-afbreekbaar zijn en geen chemisch residu op de vruchten achterlaten. Ook denken we dit op een competitieve manier te kunnen doen ten opzichte van chemische producten. Onze producten zijn niet alleen goedkoper om te ontwikkelen dan chemische middelen, ze kunnen ook sneller naar de markt gebracht worden. Daardoor kunnen we ons ook richten op markten die voor de chemische producenten niet interessant zijn, omdat de ontwikkeling te duur is ten opzichte van de opbrengsten. We kunnen daarom in de toekomst mogelijk ook producten ontwikkelen voor zeldzame plagen, zogenaamde ‘weesplagen’, die nu commercieel niet interessant genoeg zijn.

 

VFB Kunnen de producten een bio-label krijgen?

Selles Dit is nog niet het geval, omdat we tijdens het fermentatieproces gebruik maken van genetisch gemodificeerde micro-organismen. We zijn met de regelgevers aan het bekijken of we dit niet anders moeten beoordelen. Ons product is in feite een eenvoudige proteïne, het is geen genetische gemodificeerde plant. We gebruiken bij de productie dezelfde technieken als die voor het maken van insuline.  Anderzijds worden onze producten in de VS wel al beschouwd als biopesticiden en zullen zij dus in principe van een snellere registratieprocedure genieten dan conventionele, chemische middelen.  

 

VFB Er zijn nog 6 andere producten in de pipeline. Wat zijn de eerste belangrijke mijlpalen voor deze producten? Na ons pilootproduct Evoca zijn er Bio-Fun 5 & 6, die elk een deel van de markt van hoogwaardig fruit en groenten kunnen bedienen. Bio-Fun 5 is al een eind opgeschoven in de onderzoeksfase en zal naar verwachting in de loop van dit jaar doorschuiven naar de de ontwikkelingsfase We mikken voor het product op een marktlancering in 2026. Bio-Fun 6 gaat volgens de planning in ontwikkeling in 2022. Daarnaast zijn er onder meer bio-insecticiden, bio-bactericides en andere bio-fungiciden waaraan we werken. Dat is de huidige stand van zaken, en vanaf 2023 willen we elk jaar bijkomende programma’s starten al dan niet in samenwerking met partners.

 

VFB Hoelang duurt het om een product op de markt te krijgen?

Selles Een chemische pesticide ontwikkelen vraagt een investering van om en bij de 250 miljoen euro en het duurt ongeveer elf jaar om het op de markt te krijgen. Bij Biotalys denken we dat we een nieuw product kunnen ontwikkelen voor ongeveer 30 miljoen euro en het op acht jaar op de markt kunnen brengen. Kortom voor een fractie van het geld en in een korter tijdsbestek. Dit komt omdat onze technologie heel doelgericht werkt en we een product ontwikkelen met een heel specifieke plaag voor ogen. We zijn ook kleiner en wendbaarder dan de grote agro-spelers, en ook de kosten qua regelgeving liggen lager.. Dit alles geeft ons een competitief voordeel tegenover de chemische producenten. De afgelopen jaren zagen we in de chemische industrie ook veel fusies, bijvoorbeeld tussen Bayer en Monsanto, en consolidatie, wat leidde tot minder spelers en minder innovatie, wat ruimte doet ontstaan voor innovatie spelers zoals Biotalys.

 

VFB Het eerste product ligt nu voor ter goedkeuring in de VS en Europa. Is er een verschil in het proces van goedkeuring?

Selles In de Verenigde Staten is er bij het EPA (Environmental Protection Agency) een specifiek traject voor biochemische pesticides. Dit is een vrij kort proces van ongeveer achttien maanden van aanmelding tot goedkeuring, in vergelijking met 36 maanden voor chemische middelen. Het gaat om de goedkeuring op nationaal niveau, nadien duurt het nog enkele maanden om een product op niveau van de staten te laten registreren. Maar dit is in de meeste staten op zich relatief rechttoe rechtaan qua procedure. In Europa moeten we hetzelfde traject volgen als dat voor de chemische pesticides. Maar we kunnen wel een ‘low risk’ kwalificering bekomen via een aantal vrijstellingsformulieren. Dit vermindert echter niet de duur van het dataonderzoek. Het goedkeuringsproces duurt in Europe dus langer dan in de Verenigde Staten. We moeten wel benadrukken dat het gaat om het eerste product in zijn soort dat het registratieproces doorloopt. Er kan dus nog veel veranderen, hoewel we niet verwachten dat dit snel zal gebeuren in de Europese Unie. Daarom kijken we ook naar landen in de opkomende markten zoals Brazilië. Dat zijn potentieel zeer grote markten, bovendien is het registratieproces er sneller en praktischer.

 

VFB Bij biotech is er altijd het risico dat producten niet goedgekeurd raken. Is dit risico groter of kleiner bij agrotech?

Selles Wat Biotalys doet is moeilijk te vergelijken met farmaceutica. Het is interessant om te zien dat in geval van nood de regulatoren bereid zijn noodzakelijke aanpassingen te doen, zoals de snelle goedkeuring van bijvoorbeeld de Covid-19 vaccins. Als je kijkt naar de impact van landbouw op de planeet kunnen we ook spreken van een duidelijke noodzaak waardoor een vlot goedkeuringsproces verantwoord is. Voedselverspilling is goed voor maar liefst acht procent van de uitstoot van broeikasgassen. Als dit een land zou zijn, zou het overeenkomen met de op twee na grootste uitstoot, na de VS en China. Gezien de hoogdringendheid van deze problemen is elke technologie, hoewel er geen wondermiddelen zijn, essentieel om deze uitdagingen aan te pakken.

VFB Biotalys heeft nog geen producten op de markt, en bijgevolg geen inkomsten. Hoe staat de financiële situatie ervoor? Hoe lang kunnen jullie verder werken zonder nieuw geld te moeten ophalen?

Ottevaere Met de fondsen die we willen ophalen via de beursgang zouden we de volgende 4-5 jaar, afhankelijk ook van de inkomsten van partnerships, ons businessplan verder moeten kunnen zetten.

 

VFB Vanaf wanneer zouden er mogelijk opbrengsten en winst kunnen zijn?

Ottevaere Dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Dit zal nog niet het geval zijn met Evoca, aangezien dit een testproduct is. Het zal eerder op lange termijn, via de producten in onze pipeline, zijn dat we in een positie komen waar we op positieve cashflows kunnen rekenen. Dat zal eerder eind van de jaren twintig, misschien al in 2027/2028, mogelijk zijn. Zoals eerder gezegd is dat ook afhankelijk van inkomsten van mogelijke samenwerkingen en partnerships. En zoals we zeiden, willen we op een bepaald punt meedoen aan de consolidatie in de sector.

 

VFB Is er een groot verschil tussen agro- en biotech?

Sellès Biotech, wat wij ‘rode biotech’ noemen, richt zich op het genezen van de ziektes die mensen al hebben. Agrotech, ook wel ‘groene biotech’, gaat om het verbreden van de toegang tot duurzaam en gezond voedsel. Kortom, voorkomen dat mensen ziek worden. Het zijn beide dus echte life sciences. De onderliggende technologie kan voor beiden hetzelfde zijn. Het kost echter minder om een agrotech product op de markt te krijgen, aangezien het niet gaat om een product dat door mensen ingenomen moet worden.

Ottevaere De filosofie draait erom dat we de voedselafdruk van de mens proberen te verkleinen en de mensen tegelijk gezond proberen te houden. Bovendien voorkomen de producten voedselverspilling tijdens het kweken en is het voedsel gezonder omdat er minder chemische residuen overblijven. De reden waarom ik de overstap naar Biotalys deed, is omdat ik rotsvast geloof in het grote potentieel en de missie van het bedrijf. Goede voeding beschikbaar maken voor de wereld, voedselverspilling tegengaan, en de gezondheid van mensen verbeteren.

 

VFB Er zijn paralellen met Ablynx en Argenx, u kwam zelf als CFO over van Ablynx. Welke ervaring nam u mee, en kan Biotalys een gelijkaardig parcours afleggen?

Ottevaere Ik ben inderdaad, onder andere, meer dan tien jaar CFO geweest bij Ablynx en heb ik ondertussen bijna 30 jaar ervaring in de biotech. Het is gevaarlijk om de vergelijking te maken tussen een farmaceutisch bedrijf en een agrotechbedrijf. Maar het potentieel van ons technologieplatform is aanzienlijk. Bovendien ben ik ten zeerste overtuigd van de toekomst van ‘groene biotech,’ waar nog veel te gebeuren staat. Er is nog zoveel groen potentieel en zoveel mogelijke toegevoegde waarde voor de wereld en de mensheid.