maandag 16 november 2020 - 18:30

VIDEOCONFERENTIE : Beleggersacademie: MODULE INLEIDING FUNDAMENTELE ANALYSE- E-learning

ONLINE

Gastspreker: Kurt Kegels

Fundamentele Analyse - Online - deze academie begint met :

Sessie 1 op maandag 16 november 2020 om 18.30

Sessie 2 op maandag 23 november 2020 om 18.30

Sessie 3 op maandag 30 november 2020 om 18.30

Deze opleiding, gegeven door Kurt Kegels, focust op ‘Fundamentele Analyse’. Je krijgt tijdig de linken om deel te nemen aan de drie live sessies. Opnames zijn achteraf beschikbaar om de lessen te (her)bekijken.

Video met de uitleg:

In sessie 1 van deze module legt Kurt Kegels, lector aan de Karel de Grote Hogeschool, ons uit hoe we een jaarrekening moeten lezen. Met andere woorden hoe leest en interpreteert u een balans, een resultatenrekening en een kasstroomtabel. En vergeet natuurlijk ook de toelichting De analyse van de jaarrekening brengt ons meteen tot een aantal ratio’s die ons wat zeggen over de financiële gezondheid van een bedrijf. Evenwel nog belangrijker is de interpretatie en de evolutie van de cijfers uit de jaarrekening en de ratio’s die u op basis hiervan berekent.

In sessie 2 komt hij tot de beursratio’s en waarderingsmodellen waardoor we zicht trachten te krijgen op de werkelijke waarde van het bedrijf. Denken we maar aan de koers-winstverhouding, boekwaarde, ondernemingswaarde / bedrijfscashflow, de verdisconteerde cashflows ... Telkens worden de voor- en nadelen uit de doeken gedaan.

In sessie 3 tenslotte analyseert Kurt verschillende types van aandelen. Inderdaad, de ene ratio kan voor een bepaald type aandeel een stuk belangrijker zijn dan de andere. Verder komt u nog te weten hoeveel belang u moet hechten aan de adviezen van professionele analisten.

Lesgever: Kurt Kegels Kurt is licentiaat TEW, met een bijkomende opleiding in Fiscale wetenschappen. Hij startte zijn loopbaan bij KBC, initieel in de marktenzaal en nadien als aandelenanalist bij KBC Securities. Kurt was evenwel gebeten door de microbe van het lesgeven. Hij doceert sinds een tiental jaren ‘Aandelenanalyse’ in de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en ‘Bank en beurs’ in het volwassenenonderwijs. Hij is in dat kader ook co-auteur van het boek ‘Bank en beurs binnenstebuiten’. Daarnaast was Kurt o.m. actief als freelance redacteur voor De Morgen en verzorgt hij diverse opleidingen voor ondernemingen.

 

110 euro voor leden, 200 euro voor niet-leden (inclusief lidmaatschap VFB)

Bekijk het volgende beleggersacademie

18 jan

Duurzaam beleggen

  • Speker: Siem de Ruijter
  • Locatie: ONLINE
  • Datum: 18 januari 2021
  • Tijd: 18:30
Toevoegen aan uw kalender