woensdag 23 november 2022 - 19:00

Biocartis: aandelenuitgifte met voorkeurrecht

Online

Lesgever: Herman Verrelst, CEO Biocartis

Meld u aan om online te kijken.

Biocartis heeft op 16 november een aandelenuitgifte met voorkeurrecht gelanceerd.Tijdens dit webinar werd hierover meer informatie gegeven. Biocartis zal tevens zijn strategie voor de toekomst toelichten.

  • Spreker: Herman Verrelst, CEO Biocartis (bio)
    • Vervoegde Biocartis Group in september 2017 als Chief Executive Officer
    • Eerdere functies: VP & General Manager van Agilent's Genomics and Clinical Applications Division, na de overname van Cartagenia door Agilent | CEO en oprichter Cartagenia (softwareoplossingen voor klinische genetica en moleculaire oncologie) | CEO Medicim (overgenomen door Nobel Biocare AG, 2007) | CEO en oprichter DATA4s (overgenomen door Norkom Technologies Ltd., 2004)
    • Bestuursfuncties: South Bay Ventures (SBV) BV | Opdorp Finance BV | Heran Partners BV | Icometrix BV

Een belegging in de aandelen van de Vennootschap (de "Aandelen") (met inbegrip van de aangeboden Aandelen en bepaalde nieuwe Aandelen die kunnen worden uitgegeven bij conversie van bepaalde converteerbare obligaties of schuldvorderingen), de voorkeurrechten en/of de scrips gaat gepaard met substantiële risico's en onzekerheden in en beleggers kunnen hun belegging verliezen. Potentiële beleggers moeten het gehele prospectus lezen, en, in het bijzonder, het hoofdstuk "Risicofactoren" vanaf pagina 8 voor een bespreking van bepaalde factoren die bij een belegging in de Aandelen, de voorkeurrechten en/of de scrips in overweging moeten worden genomen. Binnen elke categorie van risicofactoren worden de risico's die het meest materieel worden geacht eerst weergegeven. De Vennootschap verwijst in het bijzonder naar de risico's dat Biocartis niet over voldoende werkkapitaal beschikt om haar werkzaamheden en ontwikkelingsactiviteiten te financieren, dat Biocartis sinds haar oprichting operationeel verlies, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd verlies heeft gekend en zou mogelijk nooit in staat zijn om winstgevend te worden, dat het commerciële succes van Biocartis zal afhangen van de aanhoudende groei van de marktaanvaarding van het Idylla™ platform, het menu aan Idylla™ en partnertests die zij aanbiedt en de relevantie ervan, dat de groei van Biocartis in het verleden niet indicatief (noch een garantie) is voor toekomstige groei, dat ze mogelijk haar groei niet doeltreffend kan beheren, en dat ze mogelijk niet succesvol is in het verder uitbouwen van haar commercialiseringsinfrastructuur, dat eventuele toekomstige kapitaalverhogingen door de Vennootschap (in voorkomend geval, in de context van de herkapitalisatie transacties (die zouden kunnen leiden tot een verwatering van bestaande aandeelhouders tot [•]%)) een negatieve impact zouden kunnen hebben op de prijs van de Aandelen en de belangen van bestaande aandeelhouders zouden kunnen verwateren, en dat Biocartis nood kan hebben aan belangrijke bijkomende financiering om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op de markt, voordeel te halen uit nieuwe businessopportuniteiten, of haar uitstaande converteerbare obligaties terug te betalen of te herfinancieren, dewelke mogelijk niet beschikbaar is onder aanvaardbare voorwaarden, of helemaal niet beschikbaar is. Potentiële beleggers moeten ervan kennisnemen dat opmerkingen over de materiële onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de Vennootschap zijn opgenomen in de verslagen van de commissaris van de Vennootschap over de laatste jaarrekening en het tussentijds financieel verslag. Al deze factoren moeten in acht genomen worden alvorens te beleggen in de Aandelen (met inbegrip van de aangeboden Aandelen en de nieuwe Aandelen die kunnen worden uitgegeven bij conversie van bepaalde converteerbare obligaties of schuldvorderingen), de voorkeurrechten en/of de scrips. Potentiële beleggers moeten in staat zijn het economische risico van een belegging in de Aandelen (met inbegrip van de aangeboden Aandelen en de nieuwe Aandelen die kunnen worden uitgegeven bij conversie van bepaalde converteerbare obligaties of schuldvorderingen), de voorkeurrechten en/of de scrips te dragen en een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Elke beslissing om te beleggen in de aandelen, de voorkeurrechten en/of de scrips moet gebaseerd zijn op al de informatie die in dit prospectus wordt verschaft. Er wordt aanbevolen aan potentiële beleggers, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, om het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. Dit Prospectus is kosteloos in België ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap te Generaal De Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België. Onder voorbehoud van de jurisdictionele beperkingen kan dit Prospectus eveneens worden geraadpleegd onder de afdeling 'Investors' op de volgende website: http://investors.biocartis.com/nl en www.kbc.be/biocartis2022. De goedkeuring van het prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot verhandeling op Euronext Brussels toegelaten effecten.

Online (her)bekijken

Met een geldige inschrijving kan u dit webinar online (her)bekijken.

Meld u aan om online te kijken.

Inschrijven

Log in met uw account of registreer om in te schrijven.

Aanwezige bedrijven

Sprekers

Bekijk het vorige webinar