Voorbeeldportefeuille

De voorbeeldportefeuille werd samengesteld eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar. Dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. We laten wel regelmatig de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod laten komen. We begonnen met 20.000 euro en de beginwaarde van de aandelen met dividenduitkering was 18.766 euro. Met deze portefeuille geniet u ook van de vrijstelling van roerende voorheffing. Voor de dividenden die dit jaar worden uitgekeerd (inkomstenjaar 2020, aangifte 2019) wordt het bedrag verhoogd tot 812 euro. Dankzij die vrijstelling is het netto dividendrendement van de voorbeeldportefeuille 2,6% (= brutodividendrendement).

Het rendement op jaarbasis van de modelportefeuille sinds de start komt hiermee uit op 3,3%. De Bel20 daalde met 13,1% op jaarbasis. We moeten hier wel bij vermelden dat het brutodividendrendement van de Bel20 ongeveer 3,5 à 4% bedroeg.

De  samenstelling van de portefeuille ziet er als volgt uit:

Voor de jongste update per eind september klik hier

Aantal Bedrijven Koers Huidige waarde K/W K/IW Div.

Rendement

eind' 17 31/03/2020
14 Ackermans & van H. 145,15 118,70 1.661,80   113% 0 0%
22 GBL 89,99 71,62 1575,64   73% 3,15 4,4%
45 Gimv 50,52 47,55 2.139,75   103% 2,50 5,3%
15 Sofina 131,15 185,80 2.787,00   98% 2,90 1,6%
166 TINC 12,56 12,35 2.050,10   105% 0,51 4,1%
44 KBC Ancora  52,49  26,64  1.172,16    70%  0 0% 
46 Atenor 46,99 64,40 2.962,40 9,1   2,31 3,6%
43 Elia 47,90 79,10 3.225 17,5   1,66 2,1%
 
17 Miko 122,90 91,00 1.547,00 15,9   0 0%
 60 Ageas (*)  40,67  37,91  2.274,60  9,2   2,20   5,8%
  Totaal aandelen met dividend 22.001,75     612,96 2,57%
                 
5 iShares Core S&P500 215,03 217,29 1.086,45 16,1      
                 
  Cash 158,86 740,62        
  Totaal     23.828,82     612,96 2,57%

Huidige waarde = Aantal x Koers (afgerond tot een geheel getal)

K/W     = Koers/Winst per aandeel; geeft weer hoeveel keer we de winst van het afgelopen boekjaar betalen.

K/IW   = Koers/Intrinsieke Waarde;geeft weer hoe sterk de koers onder of boven de intrinsieke waarde (echte waarde) per aandeel van de holding staat. Hoger dan 100%: overwaardering. Lager dan 100%: onderwaardering.

Div.      =  brutodividend per aandeel over 2019

Rend.   = dividendrendement = brutodividend / koers van het aandeel

(*): opgenomen op basis van koers 31/01/2019

 

Korte bespreking per bedrijf

De eerste zes bedrijven zijn alle Belgische holdings.

Ackermans & van Haaren (opgenomen in de BEL20 beursindex, de twintig grootste ‘Belgische’ bedrijven genoteerd op de beurs) is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren, namelijk Marine Engineering & Contracting, Private Banking, ‘Vastgoed & seniorenzorg’ en tenslotte ‘Energie’. Sinds het aandeel in 1984 op de beurs kwam, is de koers met meer dan 50 vermenigvuldigd en werd jaarlijks tenminste een stabiel, maar meestal een stijgend dividend uitgekeerd. Het is dus de eerste keer dat er geen dividend wordt uitgekeerd. De groep beschikt over een uitstekend management en heeft in het verleden aangetoond echt waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. Onder de titel “Ackermans & van Haaren verdient een plaats in elke portefeuille” leest u er meer over in ons ledenmagazine “Gids voor de Beste Belegger”. Nog geen VFB-lid? Klik hier: Word lid.

GBL (eveneens opgenomen in de BEL20 beursindex) is gediversifieede groep belegd in industrie- en dienstenbedrijven. De strategische (lange-termijn) deelnemingen zijn goed voor 75% tot 80% van de portefeuille en omvatten Imerys (wereldleider in gespecialiseerde mineralen), Adidas (Europees leider in sportuitrusting), LafargeHolcim (wereldleider in cement en beton), SGS (grootste bedrijf ter wereld op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering), Pernod Ricard (2de grootste sterke drankengroep) en Umicore (gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage van kostbare metalen). GBL publiceert wekelijks de intrinsieke waarde per aandeel. Eind maart 2020 betaalden we 73% van de intrinsieke waarde. Dat is een normale korting. 

GIMV is een investeringsmaatschappij die een tijdelijk partnership aangaat met bedrijven met sterk groeipotentieel. GIMV focust op vier investeringsplatformen: bedrijven die een sterke visie hebben op de behoeften van de consument, bedrijven actief in de gezondheidszorg, bedrijven die groeien via technologische innovatie & productleiderschap en tenslotte bedrijven die zorgen voor een duurzamere en efficiëntere samenleving. GIMV noteert meestal rond zijn officiële intrinsieke waarde die steeds voorzichtig wordt geschat met een korting van 25% op de gemiddelde waardering van de sector. De meeste verkopen van deelnemingen gebeurden daarom tegen een prijs die hoger lag dan de intrinsieke waarde. GIMV streeft naar een jaarlijks portefeuille-rendement van minimaal 15% en realiseert dit veelal ook. Dit bedrijf biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5,3%. De afgelopen tien jaar bleef het dividend relatief constant. Een goede en onafhankelijke analyse vind je hier. Een interview met de ceo vind je in ons ledenmagazine 'Gids voor de Beste Belegger' van oktober 2018. Nog geen VFB-lid? Klik hier: Word lid.

Sofina (opgenomen in de BEL20 beursindex) is een gediversifieerde groep die steeds meer inzet op snelgroeiende bedrijven. Eind maart betaalden we 98% van de intrinsieke waarde. De dividendpolitiek van Sofina is in België uniek: jaarlijkse dividendverhogingen sinds de oprichting in 1956! 

TINC is een investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die infrastructuur realiseren en uitbaten. TINC’s portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid. TINC werd in 2015 geïntroduceerd op Euronext Brussel tegen 11 euro per aandeel. Dividendrendement van 4,1%.

Atenor is een vastgoedontwikkelaar, gespecialiseerd in grote stadsprojecten in België, Luxemburg, Frankrijk, Hongarije en Roemenië. De groep is al langer goed gepositioneerd in Centraal-Europa. Atenor heeft twee fundamentele trends die in zijn voordeel spelen. Enerzijds is er de bevolkingsaangroei, vooral geconcentreerd in steden, waardoor er meer woningen nodig zijn. Anderzijds is er de aanhoudende vraag naar nieuwe en efficiëntere kantoorruimtes. Atenor heeft een voorzichtige politiek van geleidelijk stijgende dividenduitkeringen. Het dividendrendement bedroeg eind maart 3,6%

Elia staat in voor de elektriciteitstransmissie in België en het noordoosten van Duitsland en wordt vergoed op basis van het geïnvesteerd bedrag in de facto hoogspanningsverbindingen. De groep beheert meer dan 18.000 km hoogspanningsverbindingen, voorziet meer dan 30 miljoen gebruikers van stroom en behoort in Europa tot de Top 5. De groep noteert tegen een koers/winstverhouding van 19,7 en biedt een dividendrendement van 1,9%.

KBC Ancora is een goedkopere manier om in KBC Groep te beleggen. Inderdaad, via deze monoholding, die alleen aandelen van KBC Groep bezit, beleg je momenteel in KBC Groep met 30% korting. De intrinsieke waarde per aandeel KBC Ancora = 0,99 x de koers van KBC Groep – 3,50 euro netto schuld. In navolging van KBC maakt KBC Ancora bekend over 2019/2020 geen dividend te zullen uitkeren. Voor een interview met Johan Thijs van KBC, mei-nummer 2019 magazine Gids voor de Beste Belegger, klik hier.

Miko is bekend van de Miko koffie en de plastiekverpakkingen voor de voedingsindustrie roomijs, margarine,…). Het bedrijf is familiaal, goed en voorzichtig geleid. Het dividend steeg de jongste 10 jaar gemiddeld met 7,0% per jaar, maar de coronacrisis maande Miko tot voorzichtigheid aan. Er wordt geen dividend uitgekeerd in 2020. Dit is een goede huisvader/huismoeder aandeel. 

Ageas is een verzekeraar die zowel actief is in levens- als schadeverzekeringen. Ageas focust zich op de regio's waar het een belangrijke rol kan spelen. De voorbije jaren werd vooral een sterke groei opgetekend in Azië. Met de schikking kan Ageas het Fortis-verleden nu definitief achter zich laten. Ageas noteert tegen 9,2 keer de winst. Dat is een beetje duurder dan de concurrenten, maar te verklaren door de sterke groei in Azië. Een groei die Ageas combineert met een mooi rendement. Het dividendrendement bedraagt 5,8%. U kan het interview met Bart De Smet, CEO van Ageas lezen in het VFB-magazine van januari 2019. klik hier.

iShares Core S&P500 UCITS ETF USD Acc (EUR). Deze ETF (Exchange Traded Fund of beursgenoteerd fonds) noteert op Euronext Amsterdam in euro en volgt nauwkeurig de evolutie van de S&P500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex. Dividenden worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Hierdoor bespaar je de 30% Belgische roerende voorheffing op je belegging in de Amerikaanse beurs. De jaarlijkse kosten van dit beursgenoteerd indexfonds blijven beperkt tot 0,07%. Heel aanvaardbaar voor startende (en andere) beleggers! TICKER: CSPX