Website

Persberichten

Financiële verslagen

Financiële kalender

Koersen

DEME (Euronext Brussel: DEME.BR) is een toonaangevende aannemer op het gebied van offshore-energie, baggerwerken, maritieme infrastructuur en milieusanering.

DEME is ook actief in concessieactiviteiten op het gebied van offshore windenergie, maritieme infrastructuur, groene waterstof en het winnen van mineralen in de diepzee.

Het bedrijf kan bouwen op meer dan 145 jaar ervaring en is een koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DEME’s visie is erop gericht om te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, de groeiende bevolking, de reductie van emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan mineralen. DEME kan rekenen op meer dan 5.300 hoogopgeleide professionals en heeft een van de grootste en technologisch meest geavanceerde vloten ter wereld.

DEME