Analyse van het macro-economische klimaat en van de financiële markten (BLI)

De economische groeivertraging zet zich wereldwijd door. In 2018 zijn de waarderingsveelvouden van aandelen fors gedaald. Een verdere daling wordt niet verwacht omdat de vertraging van de wereldwijde conjunctuur risico's inhoudt voor de bedrijfswinsten. Langlopende obligaties en goud profiteerden van de risico-aversie in het vierde kwartaal van 2018.