Internationale onzekerheid leidt tot verdere verlaging economische groei België (KBC)

De toenemende internationale onzekerheid en het verhoogd risico op een disruptieve brexit wegen op de Belgische economie. Algemeen wordt verwacht dat de groeivertraging van 2018 zich dit en volgend jaar zal voortzetten. Steeds meer indicatoren wijzen op een versnelde afkoeling in de Belgische economie. Omwille van de zwakke indicatoren in de verwerkende nijverheid en de groeivertraging bij onze belangrijkste handelspartners verlaagt KBC de economische groeivooruitzichten voor België in 2019 en 2020 naar respectievelijk 1,2% en 1,1%, ruim onder de verwachtingen van andere analisten. Hoopvolle signalen komen er uit de Belgische arbeidsmarkt. De voortdurende jobcreatie en de inkomensgroei ondersteunen de binnenlandse consumptie, maar veroorzaken tegelijk een sterke invoergroei die bijkomend weegt op de reële groeicijfers. In een ongunstige internationale omgeving dreigen hogere loonkosten bovendien opnieuw de Belgische internationale concurrentiekracht te verzwakken.