Wat heeft 2019 in petto? (Candriam)

Moeten we in 2019 een nieuwe terugval van de markten verwachten? De beleggers lijken op dit moment weinig overtuiging uit te stralen. Velen beklemtonen in de eerste plaats de factoren die de groei in 2019 kunnen afremmen. Die risico’s zijn reëel, maar de waarschijnlijkheid van een recessie is relatief klein, terwijl de valoriseringen op de aandelenmarkten al uitgaan van een scenario van economische vertraging en comfortabele risicopremies. De centrale banken zullen trouwens pragmatisch optreden en het tempo van hun monetaire verstrakking aanpassen aan de economische omstandigheden. In die context verwachten we in 2019 een gematigde hausse van de aandelenmarkten.