Lezersvraag: Het wordt mij moeilijker gemaakt om in Amerikaanse ETF’s te beleggen. Is hier een oplossing voor?

Onder MiFID 2 hebt u als Europees belegger alleen toegang tot Europese beleggingsfondsen en Europese ETF’s. Die worden UCITS of “Undertakings of Collective Investment in Transferable Securities” genoemd.  ETF’s zijn in Europa dus UCITS ETF’s. Uiteraard is de Europese markt nog niet zo goed ontwikkeld als de Amerikaanse waar intussen sinds 26 jaar ETF’s worden verhandeld. Hieraan zijn niet alleen nadelen verboden… Men kan makkelijk vaststellen dat voor sommige ETF’s de Europese versie performanter is dan de Amerikaanse. iShares van BlackRock heeft in Europa een marktaandeel van meer dan 50%. Het productaanbod van iShares vindt u op https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/etf-product-list#!type=emeaIshares&tab=overview&view=list

Het is redelijk om te verwachten dat uitstekende US producten op termijn ook op de Europese ETF-markt beschikbaar zullen zijn. Overigens is de beurstaks op UCITS ETF’s die niet in België zijn geregistreerd slechts 0,12%.

Voor obligatie ETF's is er meerwaardebelasting op het inkomstengedeelte dat niet gedistribueerd werd.