Monthly Market Review (ING)

De analyse van Thierry Masset

Beste belegger,

De beurzen schoten omhoog toen bekend raakte dat China en de VS mogelijk akkoord gaan om de invoerheffingen op elkaars goederen stapsgewijs te verminderen, terwijl ze intussen verder timmeren aan een alomvattend handelsakkoord. Het optimisme over de handel, een derde renteverlaging door de Fed en de veerkrachtige arbeidsmarkt in de VS hebben er zonder twijfel mee voor gezorgd dat de wereldwijde beurzen weer wat dichter (ze noteren er in lokale munt nog 1% onder) bij hun historisch hoogtepunt van eind januari 2018 komen. En dit houdt steek, aangezien verschillende peilingen aantonen dat de onzekerheid over de handel het prangendste risico is waarmee de markten kampen. Een akkoord om te snoeien in de invoerheffingen zou de weg vrijmaken voor een de-escalatie in de handelsoorlog die als een schaduw boven de wereldeconomie hangt. Het maakt weinig uit dat de inhoud wellicht aan de magere kant zal zijn; het belangrijkste is dat de handelsoorlog niet escaleert!

Gezien de herhaaldelijke ups en downs in de handelsoorlog die intussen al meer dan een jaar aansleept, wachten beleggers op nieuwe signalen van toenadering tussen de twee kampen. De snelheid van deze de-escalatie zal cruciaal zijn om een wezenlijk en duurzaam optimisme te creëren op de financiële markten en in de economie. Maar zelfs als de twee kampen dicht bij een ‘fase één’ akkoord staan, maakt de afzettingsprocedure tegen president Trump dat China weinig gehaast is om een alomvattend akkoord te sluiten.

Als deze toenadering er toch komt, moeten beleggers twee kritieke vragen beantwoorden die ze tot dusver genegeerd hebben. De eerste vraag is of de beurzen veel verder kunnen stijgen als een akkoord het idee versterkt dat de Fed de rente niet verder zal verlagen. Aangezien de bedrijfswinsten niet stijgen, kan men stellen dat de beleidsversoepeling en de daarbij horende renteverlagingen van de Fed eerder dit jaar de enige reden zijn waarom de beurzen zo sterk gestegen zijn. De tweede vraag is of de economie zich voldoende kan herstellen opdat de bedrijven hun winstramingen voor volgend jaar halen (net onder 10%), vermits de winst op 12 maanden voor de MSCI World All Countries-index nu 2,5% lager is dan een jaar geleden en de benchmarkindex 25% hoger noteert (in lokale munt) dan op Kerstmis 2018.

We kunnen drie conclusies trekken uit de gegevens. Ten eerste maakt de onzekerheid over de toegang tot afzetmarkten en grondstoffen dat bedrijven hun investeringen uitstellen. Dit betekent minder productie en minder banen. Protectionisme betekent ook dat kapitaal en arbeid minder efficiënt aangewend worden. Het gebrek aan investeringen en verkeerd toegewezen middelen verlagen op hun beurt de productiviteit, waardoor de productie en handel nog verder dalen. Economen van de Wereldhandelsorganisatie schatten dat de wereldwijde handel van goederen amper 1,2% zal groeien in 2019. In april was dit nog 2,6%. Dat is een drastische vermindering! Ten tweede lijkt de groei van de productie en handel op hetzelfde moment stil te vallen in alle delen van de wereld. Geen enkele regio ter wereld groeit momenteel sterk genoeg om de rest van de wereld uit het slop te helpen. Ten derde verhoogt de onzekerheid over de handel het risico dat de lage stand van de rente meer geld zal doen vloeien naar riskantere, rendabelere financiële activa. Dat soort investeringen verhoogt de productie, noch de productiviteit. In de plaats daarvan verhogen ze de financiële volatiliteit en kwetsbaarheid.

Aangezien we ons in een late fase van de cyclus bevinden, is het nog altijd aangewezen om behoedzaam te werk te gaan en te beleggen in kwaliteitsaandelen en veiligere beleggingen (zoals overheidsobligaties en investment grade obligaties, goud en yen). 
Nu het risico op een wereldwijde handelsoorlog minder groot lijkt, althans op korte termijn, en de volatiliteit op de obligatiemarkten toeneemt – de 10-jarige rente op Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties is met 0,40% gestegen ten opzichte van het recente dieptepunt – kunnen risicoaverse beleggers zich wellicht tactisch beter indekken door in te zetten op achtergebleven activa zoals waarde-aandelen en door hun blootstelling te verminderen aan minder cyclische activa zoals largecaps, defensieve aandelen en aandelen met een lage volatiliteit, die overgekocht lijken.

De onzekerheid over het effect van de huidige economische vertraging op de komende kwartaalresultaten zal wellicht een steunfactor blijven voor kwaliteitsaandelen en defensieve aandelen, maar een zekere verschuiving van de kapitaalstromen in de richting van waarde-aandelen, smallcaps en cyclische aandelen is waarschijnlijk.


Thierry Masset, Chief Investment Officer ING Belgium