Macro Visie Belfius februari 2019

Eurozone: risico’s blijven wegen op de groeiprognoses. Het economisch nieuws van de afgelopen weken vestigde de aandacht nog eens op de vertraging van de economische groei in de eurozone aan het einde van 2018 en de risico’s in 2019 die een herstel van de groei in de weg staan. Ook de inflatievooruitzichten werden verlaagd: in 2019 wordt gerekend op een vertraging van de consumenteninflatie naar 1,4% door een daling van de energieprijzen.
België : groei vertraagt verder in 2019. Vorig jaar vertraagde de BBP-groei in ons land naar 1,4% door een tegenvallende expansie van de gezinsbestedingen, de afbouw van de voorraden en een zwakkere groei van de bedrijfsinvesteringen. Op het vlak van inflatie word er een afkoeling verwacht van 2,3% in 2018 naar 1,9% in 2019 en 1,7% in 2020 door de lagere energieprijzen. De inflatiekloof met het gemiddelde van de eurozone zou afnemen van 0,6% in 2018 naar 0,2% tegen 2020.