Nextensa NV - Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen (30.04.2024)