Voorbeeldportefeuille: Een stand van zaken (31/12/2019)

Voorbeeldportefeuille: Update 31 december 2019

In “Start met aandelen” stelden we eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar een voorbeeldportefeuille voor. We gingen van start met 20.000 euro en de beginwaarde van de aandelen met dividenduitkering was 18.766 euro. We waarschuwden: dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. Maar we beloofden wel om de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod te laten komen.

Aangezien de vrijstelling van roerende voorheffing werd verhoogd tot een bruto dividendbedrag van 800 euro namen we nadien 60 aandelen Ageas op in de modelportefeuille. We zijn nu toe aan een update na het derde kwartaal van 2019. In oktober inden we nog het dividend van TINC van 0,50 euro. We zetten de dividenden nog even op een rijtje. We vermelden het dividend bruto aangezien de doelstelling was om te genieten van de vrijstelling van roerende voorheffing tot een bruto dividendbedrag van 800 euro.

 

                               Bruto dividend (euro)                   Aantal                  Brutobedrag (euro)

Ackermans:       2,32                                                      14                                           32,48

GBL                       3,07                                                      22                                           67,54

Gimv                     2,50                                                      45                                          112,50

Sofina                   2,79                                                      15                                          41,85

TINC (1)               0,50                                                      166                                        83

Atenor                 2,20                                                      46                                          101,2

Elia                         1,66                                                      39                                          64,74

KBC Ancora        3,08                                                      44                                          135,52

Miko                     1,87                                                      17                                          31,79

Ageas                   2,20                                                      60                                          132,00

 

Totaal                                                                                                                                802,62   

                                                                                                          

HOLDINGS: de intrinsieke of echte waarde per aandeel is hier het belangrijkste waarde criterium

 

Ackermans & van Haaren

 • Dochter CFE kon dan wel niet overtuigen in het eerste halfjaar maar dankzij de meerwaarde op de verkoop van HPA (woonzorgcentra) boekte Ackermans recordcijfers over eerste halfjaar.
 • Noteert tegen slechts 1,3 keer de boekwaarde wat weinig is voor Ackermans.
 • Deed in het derde kwartaal wat verwacht werd. Ackermans bevestigde dat er dit jaar een recordresultaat zal worden geboekt. Niet zozeer door de prestatie van de kerndivisies maar wel dankzij een meerwaarde. We vermelden ook dat de investeringsmaatschappij een participatie nam in de Medikabazaar, de belangrijkste leverancier van medische apparatuur aan ziekenhuizen in India. 

GBL

 • intrinsieke waarde die wekelijks op website wordt gepubliceerd bedroeg op 27 december 125,71 euro. (www.gbl.be)
 • Dividend werd verhoogd met 2,3% tot 3,07 euro bruto en beloofde over dit jaar een minstens stabiel dividend.
 • Stapte volledig uit Total en verkocht een deel van Adidas. Bouwde dus cash op. De participatie in Adidas werd in het derde kwartaal verder afgebouwd
 • Boekte goede derde kwartaalcijfers (+23%). Nadat de holding de participatie in Total zo goed als volledig afbouwde, werd een participatie genomen in het Spaanse olie- en gasbedrijf Cepsa. En dat is toch wat eigenaardig. De onderwaardering blijft met 25% toch wel hoog.

Gimv

 • Dividend van 2,5 euro bruto werd op 1 juli betaald.
 • Intrinsieke waarde bedroeg eind maart 52 euro p.a.
 • Gimv leverde hier opnieuw een return af van 16%. Voor het vijfde jaar op rij boven de 15%.
 • Gimv realiseerde in het derde kwartaal een winst van 2,02 euro, al is dat voor een holding minder van belang. De intrinsieke waarde bedraagt 51,4 euro. Gimv noteert wat boven de intrinsieke waarde, maar dat is normaal. Het rendement op de portefeuille bereikte de beoogde 15%.

 Sofina

 • Investeert ook in snelgroeiende niet-beursgenoteerde bedrijven als The Hut Group en Byju’s. Investeerde verder in Cognita, een beheerder van privé-scholen in Europa, Latijns-Amerika en Azië.
 •  intrinsieke waarde per aandeel op 30/09/2019: 208,23 euro. Nieuwe intrinsieke waarde in de Sofina Newsletter .
 • Bouwde een rustpauze in na de forse koersstijging sinds het begin van het jaar en de koers daalde wat sinds de vorige kwartaalupdate. Het aandeel mag lichtjes of rond de intrinsieke waarde noteren nu de holding een stuk ‘openhartiger’ is geworden.

TINC

 • Boekjaar eindigt op 30 juni. Winst over het eerste halfjaar per eind 2018: 0,32 euro p.a.
 • Dividendverhoging verwacht van 0,49 tot 0,50 euro bruto. Op 16 oktober Algemene Vergadering. Daarna wordt het dividend uitgekeerd.
 • Laatst bekend gemaakte intrinsieke waarde: 11,73 euro p.a. 
 • We tekenden in op de kapitaalverhoging met voorkeurrecht. 

KBC Ancora

 • Intrinsieke waarde = 0,99 * koers KBC – 3,67 euro (klik hier) /pagina 3
 • KBC verhoogde het totaal dividend tot 3,5 euro bruto (slotdividend 2,5 euro bruto), waardoor ook de KBC Ancora het dividend verhoogde tot 3,08 euro p.a. (+18% tegenover 2,61 vorig jaar).
 • KBC boekte wat beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal en keerde op 15 november een voorschotdividend uit van 1 euro. De hoop op een hoger dividend over heel het jaar groeit evenwel en dat is natuurlijk goed nieuws voor KBC Ancora. Aangezien KBC Ancora met een hoge onderwaardering noteert (ongeveer 27 à 28%), zorgt dit voor een hefboom op het dividendrendement en dat bedraagt nu al 6,9%.

 

 

ANDERE BEDRIJVEN

 

Atenor

 • Sterke winstgroei dankzij meerwaarden op verkoop (winst per aandeel 2018: 6,48 euro). Zo’n winstschommelingen op korte termijn zijn in deze sector normaal.
 • Belooft sterk tweede halfjaar.
 • Rekent op hogere winst dan in 2018. (eerder: gelijkaardig resultaat en dat was al een positieve verrassing).
 • Sterke groei aantal projecten 
 • Gelooft er almaar sterker in dat de winst dit jaar hoger zal uitkomen dan vorig jaar en zal dat in de komende weken wellicht definitief kunnen bevestigen. Ondanks de mooie koersrit, nog steeds niet te duur tegen een verwachte koers-winstverhouding van om en bij de 11 en een dividendrendement van 3% bruto.

Elia

 • De reorganisatie waarbij er een duidelijke opsplitsing komt tussen Belgische en Duitse elektriciteitsnetwerk werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
 • Winst kwam vorig jaar uit op 4,52 euro p.a. Winst zou dit jaar dalen vooral als gevolg van (Duitse) regelgeving. We rekenen op een winst in de buurt van 4 euro p.a.
 • Geen impact op dividend (volgt inflatie)
 • Opgenomen in DJ Stoxx600 

Miko

 • Ondanks winstdaling, keerde Miko een 10% hoger dividend uit van 1,87 euro bruto.
 • Winstdaling in 2018 tot 7,44 euro per aandeel vooral als gevolg van eenmalige factoren namelijk de overname van het Deense koffieservicebedrijf Maas.
 • Eerste halfjaar steeg de winst met 6,7%
 • De kunststoftak haalde een groot contract binnen.

Ageas

 • Winst per aandeel 2018: 4,11 euro.
 • Ageas verhoogde dividend met 5% tot 2,20 euro bruto.
 • Moeilijke jaarstart als gevolg van eenmalige factoren maar sterke operationele prestatie.
 • Sterk eerste halfjaar dankzij tweede kwartaal. Sterke prestatie niet-leven en uitzonderlijke elementen in Azië en VK.
 • Boekte wederom sterke kwartaalcijfers. Over de eerste negen maanden kwam de winst uit op 4,54 euro per aandeel tegenover 3,32 euro vorig jaar. Het eigen vermogen steeg tot 58,58 euro per aandeel.

 

 

We brengen het dividend van TINC in rekening waardoor de kaspositie met 83 euro stijgt tot 740,62 euro.

Na een bijzonder sterk derde kwartaal (+7,6%) breidde de portefeuille er in het vierde kwartaal nog 1% bij en dit vooral dankzij GBL, Elia en het fors herstel van KBC Ancora. 

Sinds de start steeg de waarde van de voorbeeldportefeuille met 12,4% (!) op jaarbasis. Sinds de vorige kwartaalupdate  (eind juni) ging de waarde 1% hoger

De Bel20 daalde met 0,3% op jaarbasis. We moeten hierbij wel vermelden dat het brutodividendrendement van de Bel20 ongeveer 3,5 à 4% bedraagt.

 

Voor alle duidelijkheid: dit is geen reële portefeuille; enkel een voorbeeldportefeuille. We 'beheren' hem wel als een echte portefeuille natuurlijk.