Voorbeeldportefeuille: Een stand van zaken (31/03/2020)

Voorbeeldportefeuille: Update 31 maart 2020

In “Start met aandelen” stelden we eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar een voorbeeldportefeuille voor. We gingen van start met 20.000 euro en de beginwaarde van de aandelen met dividenduitkering was 18.766 euro. We waarschuwden: dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. Maar we beloofden wel om de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod te laten komen.

                                                                                                          

HOLDINGS: de intrinsieke of echte waarde per aandeel is hier het belangrijkste waarde criterium

 

- Ackermans & van Haaren: Voor dit jaar rekent Ackermans & van Haaren, dat vorig jaar nog recordcijfers publiceerde, op een substantiële daling van de nettowinst. En aangezien zowel Delen Private Bank als Bank J. Van Breda geen dividend zullen uitkeren (op aangeven ECB), maakte ook Ackermans bekend dit jaar geen dividend uit te betalen. Voor deze investeringsmaatschappij die de traditie heeft het dividend niet te verlagen (zelfs niet in 2008), kan dat tellen. Maar als de hemel zou opklaren, komt er misschien in november een voorschotdividend. Afwachten dus. De intrinsieke waarde berekenen is wat natte vinger werk maar op basis van de koers van CFE, de evolutie van de koersen van beursgenoteerde vermogensbeheerders mogen we er toch vanuit gaan dat de intrinsieke waarde met zowat 30% kan gedaald zijn tegenover begin dit jaar. Een ruwe schatting natuurlijk.

- GBL: Publiceert wekelijks de intrinsieke waarde op de website (www.gbl.be) en op 27 maart stond daar 98,72 euro. GBL heeft een stevige kaspositie en zou dus het dividend van 3,15 euro bruto moeten kunnen uitbetalen. Voor wie het zou kunnen interesseren: de holdingstructuur van GBL wordt vereenvoudigd en de aandeelhouders van Pargesa krijgen per aandeel Pargesa 0,93 aandelen GBL. Goed voor de verhandelbaarheid van GBL.

-Gimv: Zit ook op een stevige kaspositie (ongeveer 15% van de intrinsieke waarde), zodat ook hier het dividend van 2,5 euro bruto wellicht niet in gevaar komt. En als private-equity speler zou Gimv wat minder gevoelig moeten zijn voor de beurscapriolen.

-Sofina:  Verlaagt al 25 jaar het dividend niet en kondigde aan het dividend te zullen verhogen naar 2,90 euro tegenover 2,79 euro vorig jaar.  

-TINC: wordt tot de virusbestendige aandelen gerekend en maakte deze reputatie waar (-7% sinds begin dit jaar). Aangezien deze infrastructuurholding belegd is in activiteiten die gereguleerd zijn en/of een strategische marktpositie hebben en het meestal gaat om lange termijn projecten/ overeenkomsten zijn de cashflows in principe vrij voorspelbaar. Voor wat het heden ten dage allemaal waard is natuurlijk. Het dividend wordt met 1 cent opgetrokken tot 0,51 euro. Een uitgebreide update door Gert De Mesure vind je op onze website onder Bedrijfsinformatie > Analistenrapporten (https://www.vfb.be/vfb/AnalistRapporten).

-KBC-Ancora: De ECB spoorde de banken aan dit jaar het dividend op het minst uit te stellen en dit natuurlijk om zoveel mogelijk cash achter de hand te houden. KBC kondigde dan ook aan het slotdividend over 2019 (voorlopig) niet uit te keren. Later dit jaar, in oktober, zal de toestand opnieuw geëvolueerd worden. Het zou ons dan ook erg verwonderen dat KBC Ancora in juni een dividend zal uitkeren. De onderwaardering van KBC Ancora bedroeg op 31 maart 30% tegenover de intrinsieke waarde (0,99*koers KBC – 3,5 euro). KBC is een van de stevigste Europese banken maar de ‘slechte kredieten’ zullen in het volgende jaar (of jaren) ongetwijfeld hun sporen nalaten. En de banken zullen in deze crisis weer moeten bijspringen… 

 

ANDERE BEDRIJVEN

 

- Atenor: Bij Atenor lopen de zaken blijkbaar door ‘as usual’. De bouwpromotor diende een aanvraag voor een bouwvergunning in voor haar eerste project in Warschau. De nettowinst, wel minder belangrijk voor een promotor aangezien de resultaten fors kunnen schommelen in functie van de opgeleverde projecten, steeg met 7,39% tot 7,08 euro per aandeel. Het dividend wordt met 5% verhoogd tot 2,31 euro bruto. Voor het uitgebreide rapport over Atenor aan de hand van Gert De Mesure verwijzen we naar de website onder Bedrijfsinformatie > Analistenrapporten  (https://www.vfb.be/vfb/AnalistRapporten) .

-Elia: Is qua beleggingsprofiel een beetje vergelijkbaar met TINC. Sinds de top van 100,8 euro op 5 maart liet Elia ook wat van zijn pluimen maar sinds begin van het jaar: +13%. Dat is hoogst uitzonderlijk. Elia keert een dividend uit van 1,69 euro. Ook over Elia een mooi rapport van Gert De Mesure op de website. (https://www.vfb.be/vfb/AnalistRapporten).

-Miko: Stond geboekt als een bedrijf met een voorspelbare cashflow dat slechts een derde van zijn winst uitkeerde. Maar dat is natuurlijk buiten deze uitzonderlijke omstandigheden gerekend. Voor de ‘plastic’ activiteiten is er mijns inziens geen probleem maar ‘corona’ maant Miko wel tot voorzichtigheid aan omdat het een onmiddellijke invloed heeft op de koffie-service-activiteiten. De horeca wordt immers buitengewoon hard getroffen terwijl heel wat kantoren gesloten zijn (thuiswerk).

-Ageas: Kreeg het aanvankelijk bijzonder hard te verduren door de blootstelling aan China, waar het allemaal begon. Op datum van dit schrijven nog geen nieuws over een mogelijke dividendschrapping. Ook opvallend: Op basis van de meldingen hebben we de indruk dat Ageas doorgaat met de inkoop

Hoewel het een eerder defensieve portefeuille is, ontsnapte de portefeuille niet aan de coronacrisis. Maar het defensieve karakter loonde. Terwijl de Bel20 sinds het begin van het jaar (vorige kwartaalupdate) met 27% daalde, daalde de portefeuille ‘slechts’ met 13%. Sinds de start op 31/12/2017 komt het rendement op jaarbasis (gemiddeld dus elk jaar) nog steeds uit op 3,3% terwijl de Bel20 met 13,1% op jaarbasis daalde. 
Slechts twee aandelen presteerden sinds begin dit jaar minder dan de Bel20 namelijk de twee financiële aandelen uit de portefeuille. Ageas leverde 28% in en KBC Ancora 40%. Sofina en TINC daarentegen beperkten het verlies tot 4 en 7% terwijl Elia als enige (stevig) hoger koerste: +13%.

Het totaal van de dividenden dat we mogen verwachten is dus 612, 96 euro, terwijl dit om optimaal gebruik te maken van de vrijstelling 812 euro mag bedragen. We zien evenwel niet onmiddellijk redenen om deze mooi gespreide portefeuille te wijzigen. En indien de hemel zou opklaren, zitten er eind dit jaar met heel veel geluk nog wat dividenden in de pijplijn. Wie nog niet mee is met deze portefeuille, kan van de huidige correctie gebruik maken om stilaan en wat gespreid in te stappen. We zouden beginnen met de ‘veiliger’ aandelen TINC en Atenor, die beide het dividend verhoogden. En waarom ook niet Ageas. Om een signaal te geven kopen we 20 aandelen Ageas bij tegen de koers van 1/4/2020 (15u40): 33,56 euro (tijdstip waarop dit artikel werd geschreven). Of voor een bedrag van 671,20 euro. Deze transactie brengen we volgende keer in rekening. Ageas heeft één van de hoogste solvabiliteitsratio’s in de sector en dat zou moeten bijdragen tot een vlotter herstel.

VOOR DE VOLLEDIGE TEKST KLIK HIER

 

Voor alle duidelijkheid: dit is geen reële portefeuille; enkel een voorbeeldportefeuille. We 'beheren' hem wel als een echte portefeuille natuurlijk. 

  Koers   
  31/12/2019 31/03/2020 Wijziging
Ackermans & van Haaren 139,70 118,7 -15%
GBL 93,96 71,62 -24%
GIMV 54,80 47,55 -13%
Sofina 192,60 185,8 -4%
TINC 13,35 12,35 -7%
Atenor 72,20 64,4 -11%
Elia 79,10 89,1 13%
KBC Ancora 44,76 26,64 -40%
Miko 107,00 91 -15%
Ageas 52,68 37,91 -28%
iShares Core S&P500 285,66 217,29 -24%