Voorbeeldportefeuille: Een stand van zaken (28/06/2019)

Voorbeeldportefeuille: Update 2de kwartaal 2019

 

In “Start met aandelen” stelden we eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar een voorbeeldportefeuille voor. We gingen van start met 20.000 euro en de beginwaarde van de aandelen met dividenduitkering was 18.766 euro. We waarschuwden: dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. Maar we beloofden wel om de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod te laten komen.
Aangezien de vrijstelling van roerende voorheffing werd verhoogd tot een bruto dividendbedrag van 800 euro namen we nadien 60 aandelen Ageas op in de modelportefeuille.
We zijn nu toe aan een update na het tweede kwartaal van 2019. Niet onbelangrijk, want er werden nogal wat dividenden uitgekeerd.

We zetten ze even op een rijtje. We vermelden het dividend bruto aangezien de doelstelling was om te genieten van de vrijstelling van roerende voorheffing tot een bruto dividendbedrag van 800 euro.

 

                               Bruto dividend (euro)                        Aantal                         Brutobedrag (euro)

Ackermans:                       2,32                                           14                                      32,48

GBL                                  3,07                                            22                                     67,54

Gimv (1)                           2,50                                            45                                    112,50

Sofina                               2,79                                            15                                     41,85

TINC (2)                           0,50                                            166                                    83,00

Atenor                              2,20                                              46                                   101,20

Elia                                  1,66                                               39                                    64,74

KBC Ancora                       3,08                                              44                                   135,52

Miko                                  1,87                                              17                                     31,79

Ageas                                2,20                                               60                                  132,00

 

Totaal                                                                                                                                802,62  

 

(1): Dividend Gimv wordt begin juli beschikbaar gesteld

(2): Dividend TINC wordt in de tweede helft van oktober betaald

 

HOLDINGS: de intrinsieke of echte waarde per aandeel is hier het belangrijkste waarde criterium.

 Ackermans & van Haaren

 • Gaf geen echte 1ste kwartaalupdate, maar de koers noteert zowat 10% beneden de intrinsieke waarde (en minder dan 1,5 keer de boekwaarde). Dat zijn we niet gewoon voor Ackermans
 • Dividend werd met 5,5% verhoogd tot 2,32 euro bruto.

 GBL

 • intrinsieke waarde op 27 juni 2019 115,56 euro. Wordt wekelijks gepubliceerd op de website www.gbl.be
 • Dividend werd verhoogd met 2,3% tot 3,07 euro bruto.
 • Stapte volledig uit Total en verkocht een deel van Adidas. Bouwde dus cash op.

Gimv

 • Dividend van 2,5 euro bruto wordt begin juli betaalbaar gesteld.
 • Intrinsieke waarde bedroeg eind maart 52 euro p.a.
 • Gimv leverde hier opnieuw een return af van 16%. Voor het vijfde jaar op rij boven de 15%.

 Sofina

 •  Op de algemene vergadering van 2 mei schatte Sofina de intrinsieke waarde per eind april op 202,2 euro p.a. Nieuwe intrinsieke waarde in de Sofina Newsletter van juli.
 • Investeert ook in snelgroeiende niet-beursgenoteerde bedrijven als The Hut Group en Byju’s.

TINC

 • Boekjaar eindigt op 30 juni. Winst over het eerste halfjaar per eind 2018: 0,32 euro p.a.
 • Dividendverhoging verwacht van 0,49 tot 0,50 euro bruto. Wordt in tweede helft van oktober uitgekeerd.
 • Laatst bekend gemaakte intrinsieke waarde: 11,73 euro p.a.

 

KBC Ancora

 • Intrinsieke waarde = 0,99 * koers KBC – 3,67 euro (klik hier) /pagina 3
 • KBC verhoogde het totaal dividend tot 3,5 euro bruto (slotdividend 2,5 euro bruto), waardoor ook KBC Ancora het dividend verhoogde tot 3,08 euro p.a. (+18% tegenover 2,61 vorig jaar).

ANDERE BEDRIJVEN

 

Atenor

 • Sterke winstgroei dankzij meerwaarden op verkoop (winst per aandeel 2018: 6,48 euro). Zo’n winstschommelingen op korte termijn zijn in deze sector normaal.
 • Rekent op gelijkaardig resultaat in 2019. Dat is een (positieve) verrassing.
 • Dividend werd met 5,8% verhoogd tot 2,20 euro bruto.
 • Sterke groei aantal projecten.

Elia

 • Winst kwam uit op 4,52 euro p.a. Winst zou dit jaar dalen vooral als gevolg van (Duitse) regelgeving. We rekenen op een winst in de buurt van 4 euro p.a.
 • Geen impact op dividend (volgt inflatie)
 • Dividend uitgekeerd van 1,66 euro p.a.
 • Kapitaalverhoging: 8 nieuwe aandelen gaven recht op 1 nieuw aandeel tegen 57 euro p.a. We kregen aldus 4 nieuwe aandelen voor de prijs van 228 euro. Hiermee verminderen onze liquiditeiten. De 7 scrips leverden 7 euro op. Het aantal aandelen komt op 43. 

Miko

 • Ondanks winstdaling, keerde Miko een 10% hoger dividend uit van 1,87 euro bruto.
 • Winstdaling tot 7,44 euro per aandeel vooral als gevolg van eenmalige factoren namelijk de overname van het Deense koffieservicebedrijf Maas.

Ageas 

 • Winst per aandeel 2018: 4,11 euro.
 • Ageas verhoogt dividend met 5% tot 2,20 euro bruto.
 • Moeilijke jaarstart als gevolg van eenmalige factoren maar sterke operationele prestatie.

We brengen de reeds ontvangen (bruto)dividenden in 2019 in rekening: 607,12 euro. De kaspositie komt aldus op 159 (vorige kaspositie)+607,12 (brutodividenden)+7 (scrips)-228 (kapitaalverhoging Elia). Samen: 545,12 euro.

Sinds de start steeg de waarde van de voorbeeldportefeuille met 8,7% op jaarbasis.
De Bel20 daalde met 8% op jaarbasis. We moeten hierbij wel vermelden dat het brutodividendrendement van de Bel20 ongeveer 3,5 à 4% bedraagt.
Voor alle duidelijkheid: dit is geen reële portefeuille; enkel een voorbeeldportefeuille.