Belgische beleggers hebben veel vertrouwen in de toekomst ... (Legg Mason)

Belgische beleggers denken dat vastgoed (39 %) en internationale aandelen (35 %) de beste kansen bieden voor de komende twaalf maanden. Meer dan de helft heeft vertrouwen in de eigen financiële toekomst, maar wat hen het meest zorgen baart, is de mondiale economische en politieke instabiliteit en de lage rentevoeten/opbrengsten. Nieuwe opportuniteiten, zoals duurzame beleggingen, blijven grotendeels onbekend. Dit blijkt uit de Legg Mason 2018 Global Investment Survey, die de standpunten en het gedrag van Belgische beleggers onderzocht.

Het vertrouwen van de Belgische belegger is vrij hoog

Uit de rondvraag bleek dat meer dan de helft van de Belgische beleggers vertrouwen heeft in zijn financiële toekomst. Het Belgische beleggersvertrouwen is vergelijkbaar als het gaat om voldoende geld voor een comfortabele oude dag (55 %) of om beleggingskansen in de komende twaalf maanden (52 %). In beide gevallen is dit de dertiende hoogste score van alle onderzochte landen.

Belgische beleggers vinden vooral dat hun beleggingen onder meer worden bedreigd door de mondiale economische instabiliteit (49 %), de mondiale politieke instabiliteit (47 %), handelsoorlogen tussen landen (46 %), lage intrestvoeten/opbrengsten (42 %), de brexit (de beslissing van het VK om uit de EU te stappen) (39 %), de toenemende fiscale druk (37 %) en de volatiliteit van de wereldwijde aandelenbeurzen (37 %).

De marktvolatiliteit wordt vooral als neutraal ervaren (40 %), eerder dan als positief (24 %) of negatief (21 %), waarbij een op de zeven (15 %) aangeeft er niet genoeg van te begrijpen.

Geboren met een baksteen in de maag

Belgische beleggingsportefeuilles bestaan uit cash/cashequivalenten (31 %), aandelen (22 %) en vastgoed (eigendommen/fondsen) (21 %). Overigens hebben de Belgische en de Franse beleggers de hoogste vastgoedallocatie van alle beleggers wereldwijd. Andere beleggingen omvatten vastrentende effecten (14 %), alternatieve beleggingen (9 %) en goud/edele metalen (4 %), evenredig verdeeld tussen passieve (52 %) en actieve beleggingen (48 %).

Belgische beleggers hebben het meeste vertrouwen in Europa (zonder het VK) (41 %) als regio met de beste beleggingsopportuniteiten voor de komende twaalf maanden, meer dan in China (33 %) en de VS (26 %).

Ze hebben vooral vertrouwen in hun eigen vastgoedmarkt. Ze zijn van oordeel dat de beste beleggingsopportuniteiten voor de komende twaalf maanden te vinden zijn in vastgoed (39 %), gevolgd door internationale aandelen (35 %), nationale aandelen (22 %), goud/edele metalen (20 %), alternatieve beleggingen (17 %), internationale obligaties (15 %) of cash (12 %).

Het vertrouwen in de eigen Belgische aandelenmarkt is iets sterker dan het vertrouwen in de mondiale markt, waarbij respectievelijk 57 % en 53 % een nationale of mondiale stijging verwacht in 2019. Relatief weinig beleggers verwachten een daling van de nationale en mondiale aandelenmarkten in 2019 (respectievelijk 11 % en 19 %).

Dromen van hogere rendementen

Bijna negen op de tien (86 %) beleggers bezitten activa die baten genereren. Ze streven naar een gemiddeld rendement van 6,4 % (6,1 % in 2017), maar ze ontvangen momenteel 5,1 % (4,4 % in 2017), dat is dus 1,3 % te weinig. Portefeuilles die inkomsten genereren, bestaan doorgaans uit aandelen waarop dividenden worden uitgekeerd (36 %), obligaties (25 %), andere activa (22 %) en huurwoningen (18 %).

In de volgende vijf jaar lijken beleggers meer geneigd om hun langetermijninvesteringen te verhogen (44 %), gevolgd door beleggingen die regelmatige inkomsten opleveren (41 %). Toenames in beleggingen met een hoog risico/hogere rendementen (35 %) zijn meer waarschijnlijk dan in beleggingen met een laag risico/lagere rendementen (30 %), net zoals toenames in actief beheerde beleggingen (38 %) meer waarschijnlijk zijn dan in passief beheerde beleggingen (27 %).

Doorgaans weinig inzicht in nieuwe opportuniteiten

Twee vijfde (40 %) van de Belgische beleggers geeft aan dat ze hun duurzame beleggingen (ESG: Environmental, Social & Governance) zullen verhogen in de komende vijf jaar. In België heeft men echter nog steeds relatief weinig inzicht in duurzame beleggingen. Iets minder dan een kwart (23 %) had het gevoel dit type beleggingen volledig te begrijpen, meer dan de helft (55 %) snapte er iets van en meer dan een vijfde (22 %) had er helemaal geen verstand van.

Belgische beleggers hebben ook vrij weinig inzicht in 'robo-advisors'. Slechts één op de zeven (14 %) begrijpt volledig wat het woord inhoudt, iets meer dan een derde (36 %) begrijpt het een beetje en net iets meer dan de helft (51 %) snapt er niets van. Toch zegt een kwart (25 %) dat ze hun beleggingen die beheerd worden door een robo-advisor (gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming), in de komende vijf jaar zullen verhogen.