Volkswagen: laatste kans voor investeerders (Better Finance)

Volkswagen: laatste kans voor investeerders (Better Finance)

VW en Porsche investeerders moeten nu handelen om ervoor te zorgen dat zij hun recht behouden om schadevergoeding te eisen tegen de autofabrikanten. Het verjaringstermijn verstrijkt op 31 december 2018!

De Amerikaanse Environmental Protection Authority (EPA) en de California Air Resources Board (CARB) hebben auto's van Volkswagen AG onderzocht en geconstateerd dat onder meer bepaalde Amerikaanse emissienormen zijn geschonden. Emissies van stikstofoxiden (NOx) in motoren van bepaalde Volkswagen-auto's bleken de EPA-normen te overtreffen met een factor tot 40. Volkswagen erkende ondertussen dat ze zogenaamde manipulatie-instrumenten in 11-m dieselvoertuigen hebben geïnstalleerd. Deze manipulatie-instrumenten dienden om de effectiviteit van de emissiecontrolesystemen van de Amerikaanse autoriteiten onder testomstandigheden te verminderen.

VW en Porsche investeerders moeten nu handelen om ervoor te zorgen dat zij hun recht behouden om schadevergoeding te eisen tegen de autofabrikanten. Het verjaringstermijn verstrijkt op 31 december 2018!

DSW heeft samen met myRight en de advocatenkantoren Nieding + Barth en Hausfeld een online platform gecreëerd voor beleggers om hen in staat te stellen zich aan te sluiten bij een claim zonder dat dit ten koste gaat van de proceskosten: myright.de.

Better finance / Volkswagen