Waarschuwing fiscaliteit: bronbelasting op de Franse dividenden (Engie)

Waarschuwing fiscaliteit: bronbelasting op de Franse dividenden (Engie)

Sinds 1 januari 2018 bedraagt het tarief van de bronbelasting op Franse dividenden voor natuurlijke personen 12,8%, tegenover 30% daarvoor.

Een van onze particuliere aandeelhouders die niet in Frankrijk woonachtig is, meldde ons dat hij aangeslagen was tegen een tarief van 30% over het slotdividend van 2017 van 0,35 euro per aandeel betaald op 24 mei 2018. Bepaalde betalende instellingen blijken inderdaad nog altijd een tarief van 30% toe te passen, wanneer ze niet in staat zijn om te bepalen of de uiteindelijke begunstigde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is.

We verzoeken u om te controleren dat wel degelijk het tarief van 12,8% werd toegepast op de bronbelasting voor het restdividend van 2017 en, als dat niet het geval is, om contact op te nemen met uw financiële instelling zodat het noodzakelijke gedaan kan worden bij de betalende instelling.

Opmerking: het is niet de taak van ENGIE om de plaats in te nemen van de belastingdienst, die uw gesprekspartner blijft.

Hoogachtend,

Het team Aandeelhoudersrelaties van ENGIE www.engie.com/aandeelhouders/  club@engie.com  
0 800 25 125 Gratis telefoonnummer vanaf een vaste lijn van maandag tot vrijdag 9.00-13.00 en 14.00-18.00
Nog een lid van de aandeelhoudersclub van Engie? Klik hier.