Aanbod Trackers (ETF’s)

Binck Bank meldt op haar website dat er in het weekend van 5 & 6 mei enkele honderden Amerikaanse en Canadese trackers uit hun aanbod verdwijnen. Dit als gevolg van de PRIIPs verordening. U zal van deze trackers geen bijkomende deelbewijzen meer kunnen aankopen. Bezit u posities dan kan u die wel behouden of later verkopen. Geen paniek – in vele gevallen is er een Europese variant beschikbaar die wel over de benodigde informatie voor niet-professionele beleggers beschikt. In bijlage kan een lijst met populaire trackers die wegvallen en hun alternatieven.

Wat zijn ‘PRIIPs en ‘KID’?

Om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten ter bescherming van de retail belegger, is sinds 1 januari 2018 de Europese verordening voor PRIIPs van kracht. PRIIPs staat voor Packaged Retail and Insurance based Investment Products.

Volgende financiële instrumenten zijn in scope:

  • Trackers
  • (Niet-)beursgenoteerde beleggingsfondsen
  • Turbo’s
  • Opties
  • Warants
  • Futures
  • Certificaten

Ook bepaalde obligaties komen ook als PRIIP in aanmerking, zoals (reverse) convertible obligaties.

 

Concreet beoogt de verordening dat de Europese retail belegger (dus de particulier) alle essentiële informatie ter beschikking heeft om op een geïnformeerde manier te beleggen in deze producten. Deze informatie wordt weergegeven in een EID (“Essentiële-informatiedocument”) of KID (“Key Information Document). Dit document geeft een gestandaardiseerd overzicht van de belangrijkste kenmerken, risico’s en kosten van een PRIIP zodat beleggers deze makkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Wanneer de ontwikkelaar van de PRIIP (het beleggingsproduct) geen KID/EID (het essentiële informatiedocument) voorziet voor de Europese retail belegger, mag Binck deze producten niet langer aanbieden.

Overgangsperiode

Belegt u reeds in bepaalde ETF’s of beleggingsfondsen (UCITS), dan was u wellicht al vertrouwd met het “Essentiële Beleggersinformatie” (EBI) document – meestal aangeduid met de Engelstalige term KIID (Key Investor Information Document). Voor deze producten met een KIID verandert er op korte termijn niets. Er is een overgangsperiode die ervoor zorgt dat de producten die onder de UCITS regelgeving vallen pas eind 2019 hun KIID zullen inruilen voor een KID.

Van EBI/KIID naar EID/KID?

Het KIID bevat twee A4 pagina’s met informatie over kosten, rendement en risico’s. Het KID/EID telt een pagina extra. De belangrijkste verschillen? Het KIID toont historische rendementen, terwijl een KID/EID vertrekt vanuit scenario’s: een stress-, ongunstig-, gematigd- en gunstig scenario. Voor elk scenario worden rendementen geschat op 3 looptijden: 1 jaar, de aanbevolen beleggingstermijn en een looptijd daar tussenin. Als de aanbevolen houdperiode bijv. 5 jaar bedraagt, zullen de scenario’s op een termijn van 1, 3 en 5 jaar worden getoond. De rendementen worden zowel in procent als in bedragen weergegeven, telkens uitgaande van een investering van € 10.000.

Daarnaast zal het KID/EID u ook meer inzicht geven in de kosten.

Attachments

Aanbod Trackers (ETF’s)