Analyse van de financiële markten (BLI)

De golf van protectionisme die de Verenigde Staten in gang hebben gezet, kan de wereldwijde economische groei in gevaar brengen. Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, zet de geleidelijke monetaire verkrapping van zijn voorgangster voort. Het is nog altijd weinig waarschijnlijk dat de Europese Centrale Bank de rente voor de tweede helft van 2019 zal verhogen.
Het is niet omdat de financiële markten volatieler zijn geworden, dat het financieel-economisch klimaat fundamenteel veranderd is. De geopolitieke en handelsrisico's zijn toegenomen, wat spreekt in het voordeel van een hogere risicopremie op aandelen. De factoren die doorgaans aan de basis liggen van een duurzame beursdaling blijven echter uit.

Attachments

Analyse van de financiële markten (BLI)