Franse bronbelasting (RV)

Het Franse parlement heeft beslist om de Franse bronbelasting te verminderen van 30% naar 12,8%. BinckBank deelt evenwel het volgende mee: Op dit moment heeft de Franse fiscus de formaliteiten en procedures nog niet publiek gemaakt om dit te kunnen toepassen. In de praktijk wordt er dus nog steeds gewerkt met het tarief van 30%. U heeft er dus alle baat bij om momenteel nog gebruik te maken van het dubbelbelastingverdrag dat de bronbelasting vermindert naar 15% (zie www.binck.be/frankrijktaks ). Van zodra het tarief van 12,8% gebruikt wordt door de bevoegde betalingsinstellingen (paying agents), zal u automatisch kunnen genieten van het nieuwe tarief. U hoeft hier dus zelf niets voor te ondernemen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de procedures en dus ook de verlaagde bronbelasting van 12,8% effectief zullen toegepast worden door de betalende partijen.