BinckBank helpt klanten om ruim 1 miljoen euro belastinggeld terug te vorderen

BinckBank neemt beleggers die voldoende dividend innen in het buitenland nu het werk uit handen via een innovatieve dienstverlening: Tax Back.

Vrijdag 25 oktober 2019 — Belgische beleggers betalen massaal dubbelbelasting op de dividenden die ze ontvangen op hun buitenlandse aandelen. Geld dat ze zelden of nooit recupereren. Omdat de procedure bijzonder omslachtig is. Alleen al voor de Belgische klanten van BinckBank gaat het naar schatting over minimaal 1,2 miljoen euro.

Tussen België en bepaalde andere landen bestaan er zogenaamde dubbelbelastingverdragen. Die moeten helpen om de belastingdruk voor burgers te verlagen. Zoals op de dividenden die ze ontvangen van aandelen uit andere landen. Daarop wordt niet alleen roerende voorheffing betaald in België, maar ook bronbelasting ingehouden in het land van herkomst.

Indien dat gebeurt, heeft men als belegger het recht om de te veel betaalde (bron)belasting terug te vorderen van de buitenlandse fiscus. Een voorbeeld: als een Belg een dividend ontvangt van een Duits bedrijf, dan betaalt hij daarop 26,375% Duitse bronbelasting. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Duitsland voorziet echter in een tarief van 15%. Er kan dus 11,375% worden teruggevorderd van de Duitse fiscus door beroep te doen op het dubbelbelastingverdrag.

Dat is evenwel een erg omslachtige en bijzonder tijdrovende bezigheid. Daardoor laten heel wat beleggers geld liggen. BinckBank introduceert daarom, als eerste instelling in België , een nieuwe dienstverlening: Tax Back.

In samenwerking met de fiscale experts van KPMG Luxemburg en geavanceerde software nemen we de klanten graag het werk uit handen om de te veel betaalde belasting te recupereren in 8 van de landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. De dienst wordt enkel opgestart indien de klant, na kosten (€ 200 of € 250 per ingediend formulier, afhankelijk van het land waar teruggevorderd wordt) geld kan overhouden, aan de procedure.

“De kost voor de dienstverlening is vaak een fractie van de kost die een klant zou betalen om bijvoorbeeld een fiscaal advocaat in te schakelen om het geld te recupereren,” zegt Dieter Haerens, hoofd business development bij BinckBank België. “Dankzij slimme technologie kunnen we dat stukken efficiënter doen. En: het feit dat onze klanten nu al soms vele duizenden euro’s laten liggen in het buitenland, is een teken dat ze het niet zien zitten om zelf de ganse procedure op touw te zetten.”

“De klanten die in aanmerking komen, werden de voorbije weken al persoonlijk gecontacteerd. De klantwaarde die we kunnen realiseren, is in de meeste gevallen erg hoog. Het verbaast dan ook niet dat de mensen stuk voor stuk enthousiast reageren op deze nieuwe service,” besluit Dieter Haerens

Naar Tax Back

Klik hier

Je kan natuurlijk ook zelf aan de slag. Meer info