Het gros van de beleggers betaalt te veel belasting (Anton Van Zantbeek in Trends)

Nieuw wet op spin-offs: De nieuwe wet zou van toepassing zijn op spin-offs vanaf 1 januari 2019. Dat betekent dat er in 2019 al afsplitsingen zijn gebeurd die toch zijn belast. Minstens voor die gevallen loont een bezwaarschrift. Dat moet worden ingediend binnen de vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de voorheffing werd gestort. Het bezwaarschrift moet vermelden dat het om de roerende voorheffing gaat, het aanslagjaar, het bedrag en de datum van de inhouding. Uiteraard moet het bezwaarschrift ook worden gemotiveerd en moeten bewijsstukken worden bijgevoegd.

Attachments

Het gros van de beleggers betaalt te veel belasting (Anton Van Zantbeek in Trends)