FAQ

Vragen over Beleggingen

-Loyaliteitsdividend (verhoogd dividend). Meest gestelde vragen. (10/2017)

Op basis document Engie.

-Hoe dubbele belasting op buitenlandse dividenden verminderen? (04/2016)

 Kik hier voor een beknopte toelichting.

-Roerende voorheffing bij splitsingen (spin off) en …. fusies (09/2015)

  Klik hier

Vragen over lidmaatschap, diensten en producten

-Welke soorten lidmaatschap bestaan er?

Men kan lid worden van VFB als :

  •         club
  •         clublid
  •         individueel lid + inwonende partner
  •         student (= individueel lid jonger dan 25 jaar)

-Hoe kan ik individueel lid worden?

Door het inschrijvingsformulier op deze website in te vullen kan men zijn lidmaatschap aanvragen. U krijgt dan een email met de nodige gegevens voor de overschrijving van het lidgeld. Eens de overschrijving bij VFB toekomt en in de boekhouding is verwerkt, wordt het lidmaatschap effectief en wordt uw toegang tot de website uitgebreid.

-Hoe kan ik aansluiten als club?

Een club kan aansluiten door het inschrijvingsformulier op deze website in te vullen en door minstens 3 clubleden in te schrijven. U krijgt dan een email met de nodige gegevens voor de overschrijving van het lidgeld voor de club én voor de ingeschreven leden. Het is immers de club die het lidgeld voor zijn leden betaalt. De inschrijving van een clublid dient te gebeuren door een bestuurslid van de club (dit kan zijn : de voorzitter , de secretaris of de penningmeester van de club).

-Hoe kan ik inschrijven voor een bedrijfsbezoek?

Bedrijfsbezoeken worden aangekondigd in ons VFB-Magazine en op onze website.

Enkel leden van VFB + inwonende partner en kinderen, kunnen inschrijven voor een bedrijfsbezoek.

Inschrijven doet u bij voorkeur online (met login en paswoord).

-Hoe kan ik aansluiten bij een club?

De kandidaat dient zelf contact te nemen met de club en om zijn aansluiting te verzoeken. Het is de club die dan het clublid bij VFB als clublid inschrijft.

VFB helpt clubs bij het zoeken naar nieuwe leden. Niet-leden van VFB kunnen wij in contact brengen met clubs uit hun omgeving.

-Hoe weet ik dat mijn inschrijving voor een bedrijfsbezoek aanvaard is ?

Indien u online inschrijft krijgt u een bevestigingsemail. U weet dus onmiddellijk of uw inschrijving aanvaard is. Voor de Happening en de Dag van de Tips worden toegangskaarten verstuurd.

Er worden geen inkomkaarten verzonden voor bedrijfsbezoeken, Fundamentele en Technische Analysedag.

-Welke congressen organiseert VFB?

VFB-nationaal organiseert jaarlijks 3 à 4 congressen:

                                               ·        De Happening (maart-april)

                                               ·        De Dag van de Tips (september-oktober)

                                               ·        De Technische Analyse-dag (februari-maart)                                          

                                                        De Fundamentele Analysedag (december)  

 

 -Zijn er ook regionale activiteiten?

Onze regionale afdelingen, Trefpunten genoemd, organiseren bijna maandelijks regionale activiteiten. Dit kunnen bedrijfspresentaties zijn, studienamiddagen, cursussen enz. Zie ook de Kalender op de homepagina.

-Zijn er ook regionale afdelingen?

Onze regionale afdelingen, Trefpunten genoemd, hebben 2 soorten activiteiten :

                                               ·        organiseren van voordrachten

                                               ·        beschikbaar stellen van een lokaal met vaste openingsuren voor vergaderingen

       waar beleggers elkaar kunnen ontmoeten en tijdschriften kunnen inkijken.


-Waar vind ik alle activiteiten die VFB organiseert ?

Op deze website (homepagina of onder de rubriek 'Events > Trefpunten')vindt U de kalender met onze activiteiten. Ook in ons VFB-Magazine, onder de rubriek VFB-Nieuws, vindt U de nieuwe activiteiten.

-Wat moet ik doen als ik mijn paswoord vergeten ben?

Via de website ("Uw profiel"; linksboven in de grijze verticale balk) kan u een (nieuw) paswoord aanvragen. Onze computer kan u slechts als lid herkennen nadat u ingelogd bent met login en paswoord. Pas dan krijgt u de voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap.

-Wat kan VFB voor mij doen als ik een club wil oprichten?

VFB kan nuttig advies geven omdat vele van zijn beheerders lid zijn van een club. Tevens kunnen wij u modelstatuten bezorgen. Hebben jullie eigen statuten, dan kijken wij die graag na. 

Wij bezorgen jullie ook een checklist met niet te vergeten taken.

Via onze website en ons Magazine kunnen we jullie helpen om bijkomende clubleden te zoeken.

-Waar kan ik de cursussen vinden die VFB organiseert?

Cursussen kan u terugvinden op deze website in de rubriek kalender en ook in ons Magazine onder de rubriek VFB-Nieuws. Ook cursussen ingericht door onze partners worden in de kalender opgenomen. De cursussen die gegeven worden in het kader van de Beleggersacademie staan vermeld in de rubriek Beleggersacademie.

-Waar vind ik de VFB-Trefpunten?

VFB heeft momenteel 7 Trefpunten (=regionale afdelingen) : Antwerpen, Limburg, Brussel, Gent, Brugge, Kortrijk en Asse (Brussel). U vindt de adressen en de openingsuren in ons VFB-Magazine en op deze website in de rubriek Trefpunten.

-Bij welke federaties is VFB aangesloten?

VFB is aangesloten bij :

                                               ·        Better Finance

                                               ·        World Federation of Investor Clubs.

-Kan ik als club nieuwe leden zoeken via VFB ?

Via de rubriek “club zoekt leden” op onze website kunnen onze clubs oproepen voor nieuwe leden publiceren.

Wenst u de oproep ook in ons Magazine te plaatsen, zend dan een email naar info@vfb.be .

-Wat is de E-flash?

Leden die beschikken over een emailadres krijgen wekelijks een elektronische nieuwsflash. Deze is een aanvulling op ons gedrukt Magazine. De nieuwsflash omvat beleggingsactualiteit en uitnodigingen voor beleggingsevents.

-Hoe kan ik Acrobat-reader van ADOBE installeren?

Indien u Adobe Acrobat nog niet hebt geïnstalleerd op uw pc, kan u het gratis downloaden  vanop het internet via http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html  

-Heeft VFB een eigen tijdschrift?

VFB heeft sinds zijn ontstaan (1980) een (gedrukt) Magazine (momenteel 10 edities per jaar)

             "de Beste Belegger"

Het Magazine beslaat +/- 80 bladzijden en bevat naast artikels van onze eigen medewerkers ook artikels van het kruim van de belgische financiële analisten. Uiteraard zijn er ook enkele rubrieken over ons clubleven.  

-Wat is de VFB-persberichtenservice?

Onze leden hebben de mogelijkheid om via de website die bedrijven aan te duiden die zij van nabij opvolgen en voor dewelke zij alle persberichten snel in hun mailbox willen ontvangen. Meerdere malen per dag sturen wij de ontvangen persberichten naar de geïnteresseerde leden via e-mail .

-Hoe beheert u uw persberichten ?

Leden vragen ons hoe ze in het nieuwe systeem moeten tewerkgaan om bedrijven aan te duiden waarvoor ze persberichten online willen ontvangen of bedrijven te schrappen waarvoor ze niet langer persberichten willen ontvangen.

Werkwijze:

U dient zich eerst aan te melden op onze website. Daartoe klikt u op de website links bovenaan op het login-icoontje. Dat is de afbeelding van een “poppetje” met daaronder “LOGIN”.

Vul vervolgens uw e-mail adres in en een wachtwoord naar eigen keuze van ten minste 7 tekens.

Eens u succesvol bent ingelogd, verschijnt er “Hallo, (naam)” op uw scherm wanneer u met de cursor over het login-icoontje schuift. Dit is een goede controle om te weten of u bent ingelogd.

Vervolgens klikt u op het icoontje van uw "instellingen" (onderste icoontje, links op uw scherm, de afbeelding van een “spoorweg”).

Er verschijnt een menu, met als voorlaatste item “Beheer persberichten”.

Klik daarop en u krijgt de lijst van bedrijven waarvoor u de persberichtenservice kan kiezen. Voor (bedrijf x)  vinkt u gewoon het vakje aan. Vervolgens drukt u bovenaan op “Verzend voorkeuren” en dan is dat in orde.


-Hoe kan ik de analistenrapporten op de website consulteren?

Deze service is voorbehouden voor leden van VFB. U dient eerst aan te loggen met login en paswoord. Het is pas na het inloggen dat de computer u als lid kan herkennen.

De analistenrapporten worden door onze medewerkers met de meeste zorg opgesteld en bevatten de meest recente cijfergegevens van het bedrijf in kwestie.

-Waar vind ik de VFB-Bedrijvenfiches?

Deze service is voorbehouden voor onze leden. U dient dus eerst aan te loggen met login en paswoord. Vervolgens kan u de financiële gegevens van elk bedrijf consulteren en/of downloaden. Onze medewerkers streven ernaar om de cijferreeksen op een consistente manier samen te stellen zodat de cijfers van de diverse jaren vergelijkbaar blijven.

-Wat verstaat u onder financiële kalender?

VFB geeft alle bezoekers van zijn website de mogelijkheid om de belangrijkste data uit het financiële leven van beursgenoteerde bedrijven op te zoeken. U kan dit doen op datum of alfabetisch op naam van het bedrijf. Deze kalender vindt u terug onder de rubriek 'Bedrijfsinformatie > Financiële kalender).