Berckmans Dirk

Rol: bestuurder

Resume: Dirk Berckmans is vennoot bij het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven en bestuurder van verschillende verenigingen. Hij behaalde zijn kandidatuur in de rechten en de wijsbegeerte aan de UFSIA en studeerde af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1982. Hij is sinds 1982 ingeschreven bij de Balie te Antwerpen. In 2013 behaalde hij cum laude het getuigschrift Postgraduaat Financiewezen (Corporate Finance) aan de KU Leuven.

RaadvanBestuur: Yes

Organisatie: No

Level: 2