dinsdag 27 oktober 2020 - 19:30

Gratis webinar project Choice NV

Online

Gastspreker: Bart Van Coppenolle

Publieke plaatsing in aanloop naar het project van notering Choice NV op Euronext Access Choice heeft een aanvraag bij Euronext ingediend tot directe notering op Euronext Access. In aanloop hiernaar heeft Choice een publieke kapitaalronde gelanceerd die nog loopt tot maximaal twee maanden na de notering. Hiermee wil het bedrijf €5 miljoen ophalen. Investeerders kunnen Units kopen aan €250, waarin pre-IPO 25 aandelen van de NV zitten en één aandeel van de coöperatie Choice co-op CV. Na de IPO worden dit respectievelijk 20 en één aandeel. Choice is een gratis social media tv-gids waarmee consumenten snel & gemakkelijker een eigen keuze kunnen maken uit het ganse online video en beschikbare zender aanbod. En dit door hun favoriete afspeellijstjes als virtuele kanalen met elkaar te delen. Choice is daarnaast ook een groepsaankoopplatform met onder meer Internet en tv-diensten aan bodemtarieven. 
 
Lees het 
nieuwsbericht.
 
Meer weten over 
Choice? Volg dan op 27 oktober om 19u30 de webinar georganiseerd door Choice.

Schrijf hier gratis in voor de webinar

Waarschuwing:de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen. Choice nv beschikt niet over voldoende werkkapitaal om al haar plannen uit te voeren zonder de bijkomende middelen die uit deze plaatsing ter beschikking komen aan te wenden.

De aangeboden instrumenten zijn units. De units zijn instrumenten die gecertificeerd en aangeboden worden door choice trust en die een nieuw aandeel van choice coop cv en 20 (of 25 bij inschrijving voorafgaand aan de notering van choice nv) bestaande of nieuwe aandelen in choice nv vertegenwoordigen. De rechten aangehecht aan deze instrumenten worden beschreven onder deel iii en iv van de informatienota.

De units zijn geen liquide instrumenten. Ze zijn niet genoteerd en zijn overdraagbaar in heel beperkte omstandigheden. Er is geen mogelijkheid voor de beleggers om de units te verkopen. De omwisseling van de units tegen de onderliggende aandelen van choice coop cv en van choice nv mag enkel gebeuren indien de beleggers uit het kapitaal van choice coop cv uittreden. Deze uittreding is afhankelijk van de financiele situatie van choice coop cv en zal door beslissing van de raad van betuur van choice coop cv niet kunnen gebeuren voor de notering van choice nv op euronext access.

We verwijzen ook naar de statuten van choice coop cv, choice nv en choice trust priv st. En de administratievoorwaarden van de units die terug te vinden zijn op de website www.Choice.Be

Aanwezige bedrijven

Sprekers

Bekijk het vorige webinar