(Toelichting bij) Opiniewijzigingen: Fagron, Vastned Retail, KBC Group, Sipef, Kinepolis (The Markets! Dierickx Leys)